ontslag op staande voet

Houdt ontslag op staande voet wegens het niet nakomen van re-integratie verplichtingen stand?

Voor een ontslag op staande voet is het van belang dat 1) sprake is van een dringende reden, en 2) dat dit ontslag onverwijld, te weten vrijwel direct, moet worden gegeven. Deze dringende redenen staan opgesomd in de wet, waarbij onderscheid…
aanbieden vaste arbeidsomvang

Aanbod vaste arbeidsomvang is geen nieuwe arbeidsovereenkomst

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de werkgever verplicht om, als sprake is van een oproepovereenkomst, steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, binnen een maand schriftelijk (waaronder ook elektronisch) een…
opzegtermijn

De opzegtermijn bij een nulurencontract

Zowel werkgevers als werknemers kunnen een arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor beide partijen kunnen wel andere regels gelden. Zo kan voor een werkgever een andere (vaak langere) opzegtermijn gelden en heeft een werknemer met een bepaalde tijdscontract…
loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte in tijden van Corona

Na de uitbraak van het Coronavirus heeft het RIVM geadviseerd omtrent het Coronavirus. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en blijf thuis bij koorts, ook indien iemand in jouw huishouden koorts heeft. Alles om de verspreiding van het Coronavirus…
thuiswerken corona

Recht op thuiswerken tijdens corona?

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te vertragen, heeft de overheid aan iedereen een oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. Hierbij is van belang dat de werkgever het thuiswerken waar mogelijk moet faciliteren.…
verschil concurrentiebeding en relatiebeding

Wat is het verschil tussen concurrentiebeding en relatiebeding?

In arbeidsovereenkomsten kom je ze regelmatig tegen: het concurrentiebeding en het relatiebeding. Hoewel deze bedingen vaak in één adem worden genoemd, bestaan toch verschillen. De bedingen dienen beide een ander doel. Maar wanneer is sprake…
salarisverhoging

Heb jij recht op dezelfde salarisverhoging als die van jouw collega?

Het klinkt logisch: collega's die in dezelfde functie zitten en gelijke arbeid verrichten moeten recht hebben op dezelfde salarisverhoging. Maar is dat altijd zo? In een recente zaak heeft de rechtbank Limburg hierover uitspraak gedaan.…
transitievergoeding bij zelf opzeggen

Toch transitievergoeding als werknemer zelf opzegt?

In juli 2015 is deze transitievergoeding in het leven geroepen met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hierbij kon een werknemer een beroep doen op de transitievergoeding indien het contract ten minste twee jaar geduurd heeft. Met…
Compensatie voor transitievergoeding

Compensatie voor betaalde transitievergoedingen kan worden aangevraagd

Heb jij als werkgever een transitievergoeding betaald aan een medewerker die na 2 jaar ziekte uit dienst is gegaan? Jij kan compensatie krijgen hiervoor. In mijn eerdere artikel schreef ik al dat de Compensatieregeling Transitievergoeding in…