Mag een werkgever wintersport verbieden?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan één miljoen mensen gaan per jaar op wintersport. De keerzijde: 90.000 wintersportblessures per jaar. Vooral aan knieën, schouders, enkels en hoofden. Wie met een gipsvlucht terugkomt…

Ontslag Grolschmedewerker na overgeven

"Een medewerker van Grolsch blijkt in juli vorig jaar ontslagen te zijn, omdat hij bij het geven van een presentatie moest overgeven. De man was zo zenuwachtig dat de spanning hem te veel werd. Tijdens zijn presentatie liep de medewerker weg,…

Waar ligt de grens bij zorg voor asielzoekers?

Waar ligt de grens bij zorg voor asielzoekers? Dat is de belangrijke vraag die zich voordoet in de zaak rond het dove Afghaanse meisje Kalma. Kalma kwam rond haar eerste verjaardag met haar ouders en twee broers naar Nederland. Hier kwamen…

Aanzegplicht vs. ontvangsttheorie

De aanzegplicht Wat houdt de aanzegplicht ook al weer in? De aanzegplicht is ingevoerd op 1 januari 2015, sinds de invoering van de WWZ. Deze verplichting moet ervoor zorgen dat werknemer met een tijdelijk contract op tijd weten waar ze aan…

Euthanasie bij dementerenden

Wat is euthanasie? Patiënten kunnen wensen rondom hun levenseinde vastleggen in een wilsverklaring. Bijvoorbeeld een euthanasieverklaring of behandelverbod. In zo’n verklaring kan de patiënt vastleggen onder welke omstandigheden hij zou…
,

Werkgever niet aansprakelijk voor botsende collega's

De rechtbank oordeelde dat een werkgever niet aansprakelijk is voor botsende collega's. Wat was het geval in deze zaak: een apothekersassistente is bezig in het ziekenhuis medicijnen rond te brengen en dit aan te tekenen in de patiëntendossiers.…
privéberichten werknemer

Mag een werkgever privéberichten van werknemers lezen?

Mag een werkgever privéberichten van werknemers lezen? Dat vroeg een man uit Roemenië zich af. In 2007 werd hij ontslagen door zijn werkgever, omdat hij tijdens zijn werk als ingenieur niet alleen berichten had verstuurd naar zijn collega's,…

Werknemer steelt drank, reden voor ontslag op staande voet?

Zoals in mijn vorige blog is te lezen, is voor ontslag op staande voet een dringende reden nodig. Indien deze reden aanwezig is, heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering en de werkgever hoeft ook geen transitievergoeding te betalen.…
,

Echtgenote van werknemer ontvangt schadevergoeding van werkgever

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is mogelijk: een echtgenote krijgt schadevergoeding van de werkgever van haar man. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Midden-Nederland. De werknemer was in dienst bij een brandweerkorps…

Geld vinden op je werk, hoe verder?

Geld vinden op je werk, wat te doen? Dat vroeg een werknemer zich af. De werknemer is gedetacheerd bij HVC Afval- en grondstoffeninzameling, de exploitant van de milieustraat in Dordrecht. HVC houdt zich onder meer bezig met het gescheiden…