ontslag ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Zowel werknemer als werkgever kunnen in beginsel hun arbeidsovereenkomst te allen tijde opzeggen. In sommige omstandigheden is het echter de werkgever niet toegestaan op te zeggen, zelfs niet met een opzegvergunning van het UWV. Deze opzegverboden…
whatsapp-bericht-ontslag

WhatsAppje aan werkgever aanleiding voor ontslag op staande voet?

De razend populaire app WhatsApp is tegenwoordig niet meer uit ons leven weg te denken. Deze moderne technologieën hebben niet alleen invloed op ons dagelijks leven, maar ook op de rechtspraak. In mijn vorige blogs werd al duidelijk dat de…

Relatiebeding boven vrije zorgkeuze gesteld?

De Gelderse zorgorganisatie De Karmel stond een aantal weken geleden in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tegenover vier zogenoemde gezinsouders en ouders/vertegenwoordigers van licht verstandelijk gehandicapte cliënten, die na een…

Flinke vergoeding voor zwangere werkneemster

In een arbeidsconflict tussen werkgever en werkneemster zijn de spanningen hoog opgelopen. Het bepaalde tijdscontract van werkneemster werd niet verlengd, wat inhoudt dat de werkgever aangeeft niet bereid te zijn een nieuwe arbeidsovereenkomst…

Vast contract na te laat aanzeggen?

De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, heeft in maart een belangrijke uitspraak gewezen. In deze uitspraak spelen twee leerstukken een grote rol. De aanzegplicht en de ketenregeling. Hieronder kort een uitleg van deze twee leerstukken,…

Digitalisering van patiëntendossiers uitbesteden

Bij ziekenhuizen speelt dit sinds de mogelijkheden in de techniek een grote rol; het digitaliseren van patiëntendossiers. Dit is, gezien het aantal patiënten in een ziekenhuis, vaak een behoorlijke klus. Artikel 14 van de Wet bescherming…

Concurrentiebeding in verschillende overeenkomsten

In de Nederlandse wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen diverse soorten overeenkomsten. In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bijzondere overeenkomsten opgenomen. Twee overeenkomsten die ik in dit artikel ga vergelijken zijn de…
transitievergoeding

Geen transitievergoeding of billijke vergoeding na ontslag?

Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst kan juridisch gezien op diverse manieren. Voor de werkgever en de werknemer bestaan verschillende gronden om de overeenkomst op te zeggen (met wederzijds goedvinden of toestemming van het UWV) dan wel…

Ontslag wegens disfunctioneren afgewezen

Na een beoordelingsgesprek heeft een werkgever een aantal punten aan te merken aan de werkzaamheden van de werknemer. De werkgever is een autogarage, waarbij de werknemer reparatiewerkzaamheden uitvoert. De werkgever heeft na dit beoordelingsgesprek…