concurrentiebeding

Concurrentiebeding toch geldig in bepaalde tijdscontract

Per 1 januari 2015 is een deel van de WWZ ingevoerd. Met ingang van die datum is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer toegestaan. Een concurrentiebeding is het beding waarbij de medewerker beperkt wordt…

Stage of arbeidsovereenkomst?

Voor het aangaan van een stage- of arbeidsovereenkomst is niet alleen van belang wat partijen over en weer hebben afgesproken, maar met name de manier hoe partijen hier vervolgens inhoud aan hebben gegeven (Groen/Schoevers). Het enkele feit…

Onderhandelingen over zorginkoop

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, een uitspraak gedaan over de onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder wat betreft zorginkoop. Opvallend is dat deze uitspraak dateert van 24 december vorig jaar,…

Juiste ontslaggrond van groot belang

Het is van groot belang dat bij een ontslag de juiste ontslaggrond uit artikel 7:669 lid 3 onderbouwd wordt. Uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 5 februari 2016 blijkt dat het belangrijk is dat een werkgever de juiste grond…
transitievergoeding

Schadevergoeding in plaats van transitievergoeding?

Met de invoering van de WWZ is de transitievergoeding in de wet opgenomen. Deze vergoeding houdt in, zo ook te lezen is in mijn vorige blog, dat een werkgever in een aantal gevallen verplicht is een vergoeding te betalen aan een werknemer, indien…

Mag een werkgever wintersport verbieden?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan één miljoen mensen gaan per jaar op wintersport. De keerzijde: 90.000 wintersportblessures per jaar. Vooral aan knieën, schouders, enkels en hoofden. Wie met een gipsvlucht terugkomt…

Ontslag Grolschmedewerker na overgeven

"Een medewerker van Grolsch blijkt in juli vorig jaar ontslagen te zijn, omdat hij bij het geven van een presentatie moest overgeven. De man was zo zenuwachtig dat de spanning hem te veel werd. Tijdens zijn presentatie liep de medewerker weg,…

Waar ligt de grens bij zorg voor asielzoekers?

Waar ligt de grens bij zorg voor asielzoekers? Dat is de belangrijke vraag die zich voordoet in de zaak rond het dove Afghaanse meisje Kalma. Kalma kwam rond haar eerste verjaardag met haar ouders en twee broers naar Nederland. Hier kwamen…

Aanzegplicht vs. ontvangsttheorie

De aanzegplicht Wat houdt de aanzegplicht ook al weer in? De aanzegplicht is ingevoerd op 1 januari 2015, sinds de invoering van de WWZ. Deze verplichting moet ervoor zorgen dat werknemer met een tijdelijk contract op tijd weten waar ze aan…