Geld vinden op je werk, hoe verder?

Geld vinden op je werk, wat te doen? Dat vroeg een werknemer zich af. De werknemer is gedetacheerd bij HVC Afval- en grondstoffeninzameling, de exploitant van de milieustraat in Dordrecht. HVC houdt zich onder meer bezig met het gescheiden…

Stijging aantal rechtszaken met gemeente

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept. De invoering van de WMO is vrij snel verlopen. In de WMO is vastgelegd op welke hulp ouderen, gehandicapten en mensen met…

'Lager salaris vrouwen grotendeels terecht'

De koppen bij RTL Nieuws en Elsevier pronkten afgelopen week met: 'Minder loon voor vrouwen: eigen schuld' en 'Lager salaris vrouwen grotendeels terecht'. Dit zou volgens hen blijken uit Deens onderzoek. Volgens de Amerikaanse econoom Yana…

Wijzigingen WWZ per 1 januari 2016

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een wet waar ik al een aantal artikelen over geschreven heb. Per 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen in de WWZ in werking getreden om de positie van de flexwerkers te versterken. Deze wijzigingen hebben…
transitievergoeding

Geen transitievergoeding na ontslag?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer indien de werknemer 24 maanden of langer in dienst is geweest en wordt ontslagen. Dit lijkt een voordeel van de WWZ,…
whatsapp ontslag

Ontslag via WhatsApp, mag dat?

Het AD en BNR nieuws pronkten vorige week met de koppen: 'Werkgevers mogen werknemers ontslaan via WhatsApp'. Uit deze nieuwsartikelen volgt dat een Amsterdamse rechter zo heeft geoordeeld. De zaak was als namelijk volgt: tussen werkgever…
ontslaggrond

Ontslaggronden, de h-grond toegepast

Met de invoering van het nieuwe ontslagstelsel is per 1 juli 2015 het ontslagrecht veranderd. De grootste verandering houdt in dat de ontslaggrond de ontslagroute bepaalt. Voorheen kon de werkgever of werknemer zelf kiezen welke route gevolgd…
ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende wijze om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij een terecht gegeven ontslag hoeft de opzegtermijn niet in acht te worden genomen en de arbeidsovereenkomst komt met onmiddellijke ingang tot…
ketenregeling

Ketenregeling

Een aantal wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wijzigingen hebben betrekking op werknemers die een contract hebben voor bepaalde tijd, de flexwerkers. Met name de wettelijke bepalingen…