herstel arbeidsovereenkomst

Herstel van de arbeidsovereenkomst

In het Burgerlijk Wetboek is een bepaling opgenomen waarin - onder bepaalde voorwaarden - het herstel van de arbeidsovereenkomst gevorderd kan worden nadat deze is opgezegd. In artikel 7:682 zijn meerdere mogelijkheden opgenomen wanneer een…
aanzegplicht

Na mogelijke schending aanzegplicht toch geen vergoeding voor werknemer

Een werkgever dient een maand voor het einde van het tijdelijke contract aan de werknemer te laten weten of dit contract verlengd wordt. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. In een vorig artikel heb ik hier ook aandacht aan besteed. Indien een…
vast contract

Wanneer wordt jouw tijdelijke contract een vast contract?

Op grond van de wet is het in een aantal gevallen mogelijk dat jouw tijdelijke contract wordt omgezet in een vast contract. De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar…
slapend dienstverband

Toch transitievergoeding bij slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband is voor werkgevers een mogelijkheid om onder het betalen van een transitievergoeding uit te komen. In een eerder artikel heb ik deze mogelijkheid kort besproken. De transitievergoeding wordt betaald bij een dienstverband…

Ontslag op staande voet na gebruik testers

De rechtbank Rotterdam heeft zich mogen uitspreken over het gebruik van testers tijdens werk en het daarop volgend ontslag op staande voet. Een werknemer van Kruidvat is namelijk ontslagen nadat zij gebruik heeft gemaakt van een tester van Nivea…
contractverlenging

Geen contractverlenging voor zwangere werkneemster

De wet kent zogenoemde opzegverboden die ervoor zorgen dat een werknemer in sommige situaties meer ontslagbescherming krijgt. Geldt een dergelijk opzegverbod en zegt de werkgever toch het contract op, dan kan de werknemer dit ongedaan maken.…
jubileumfeest

Ontslagrecht weer aan vernieuwing toe

Het ontslagrecht is sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid al flink veranderd. Volgens de naam van deze wet zal meer zekerheid geboden worden. Echter, het tegendeel is gebleken. Door de gewijzigde ketenregeling (van 3x3x3 naar 2x3x6,…
ongeschikt

Ongeschikt voor het verrichten van arbeid?

Zoals wellicht bekend, bestaan diverse manieren om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. In de volgende kwestie betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze kan door de werkgever worden opgezegd op de manieren zoals omschreven…
zwijgcontracten

Zwijgcontracten: gebonden aan geheimhouding na einde dienstverband?

De zwijgcontracten in combinatie met de vliegmaatschappij KLM zijn deze week veelal in het nieuws geweest. Deze kwestie betreft met name piloten en cabinepersoneel, die na vele vlieguren te maken kunnen krijgen met een aerotoxisch syndroom.…
intentieverklaring

De reikwijdte van een intentieverklaring

Het kopen van een huis gaat meestal gepaard met het insturen van vele documenten. Een van deze documenten kan een intentieverklaring zijn. Dit artikel gaat over de reikwijdte van een intentieverklaring. Kan je als werknemer een beroep doen op…