overgangsrecht

Het overgangsrecht op de proef gesteld

Zoals wellicht bekend, is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in gedeelten ingevoerd. Per januari 2015 werd de proeftijd gewijzigd, het concurrentiebeding veranderd en de aanzegtermijn ingevoerd. Juli 2015 bracht het nieuwe ontslagrecht met zich…
ziektedagen

Hoge aantal ziektedagen reden voor ontslag?

Ziektedagen kunnen voor veel werkgevers een grote last zijn. Niet alleen dienen de uren van de zieke werknemer te worden opgevuld door een collega, ook dient rekening te worden gehouden met het eventueel melding maken bij de bedrijfsarts. Deze…
cocainegebruik

Maximale transitievergoeding voor werknemer na ontslag wegens cocaïnegebruik

De transitievergoeding, die wordt toegekend aan werknemers waarbij het dienstverband wordt opgezegd, is sinds de invoering van de WWZ aan ons ontslagrecht toegevoegd. Er zijn diverse voorwaarden aan verbonden voordat een vergoeding wordt…
pokemon go

Pokemon Go: een rage waarmee banen op het spel worden gezet

Het razend populaire spel dat deze maand intrede heeft gemaakt, is tegenwoordig niet meer weg te denken: Pokemon Go. Het is een spel voor op de smartphone waarbij spelers virtuele Pokemon moeten zoeken, ermee vechten, ze vangen en daarna…
concurrentiebeding noodzakelijk

Het concurrentiebeding voldoende noodzakelijk gemotiveerd?

Het concurrentiebeding is met de invoering van de WWZ per 1 januari 2015 op de schop gegaan. Zoals in een eerder artikel geschreven, is het in een enkel geval nog mogelijk om een dergelijk beding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd op…
7:673 transitievergoeding

Werknemer naar huis zonder transitievergoeding

Op grond van artikel 7:673 BW is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers, indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd heeft en de werkgever heeft opgezegd of verzocht om tot ontbinding over te gaan.…
geheimhouding

Medische geheimhouding voor advocaten

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt duidelijk dat medische gegevens worden aangemerkt als zogeheten bijzondere persoonsgegevens. En dat organisaties deze gegevens alleen mogen gebruiken als aan bijzondere voorwaarden…

Ontslag na woedeaanval op kantoor

Het zal een werknemer maar overkomen: tijdens het werk een woedeaanval krijgen, zonder maar enigszins verwijtbaar te hebben gehandeld. Dit overkwam een werkneemster die al meer dan tien jaar in dienst was bij een bedrijf waar ze de functie medewerkster…
cameratoezicht

Cameratoezicht op de werkvloer toegestaan?

Tegenwoordig is toezicht, en met name cameratoezicht, een belangrijk instrument om onze veiligheid te waarborgen. Het wordt veelvuldig gebruikt op straat, in winkels of op andere openbare locaties. Maar mag cameratoezicht ook gebruikt worden…