Ontslag wegens disfunctioneren afgewezen

Na een beoordelingsgesprek heeft een werkgever een aantal punten aan te merken aan de werkzaamheden van de werknemer. De werkgever is een autogarage, waarbij de werknemer reparatiewerkzaamheden uitvoert. De werkgever heeft na dit beoordelingsgesprek…

Hoe wordt omgegaan met de aanzegplicht?

De wijzigingen van de WWZ zijn inmiddels langzamerhand ingevoerd. De aanzegplicht is op 1 januari 2015 ingevoerd, als een van de eerste wijzigingen van de WWZ. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze verplichting is ingevoerd om de werknemer…

Inzage medisch dossier door nabestaanden

Hoe zit het met het medisch dossier van de patiënt? Mag diegene het dossier zelf inzien? En kan een nabestaande het medisch dossier van de patiënt inzien? In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (de artikelen 7:446 - 7:468…
ontslag op staande voet

Ten onrechte ontslag op staande voet?

In de loop der jaren zijn de verhoudingen tussen twee directeuren van een maatschap verslechterd. Zij besluiten na een lange tijd hun samenwerking te beëindigen en uit elkaar te gaan in het najaar van 2015. Een secretaresse met een arbeidsverleden…

Hennepkwekerij reden voor ontslag?

Diverse redenen zijn te bedenken om een werknemer te mogen ontslaan. Zolang ze maar onder één van de categorie vallen, genoemd in artikel 7:669 lid 3 BW (zie voor de ontslaggronden mijn vorige blog). De rechtbank Overijssel heeft de vraag…
concurrentiebeding

Concurrentiebeding toch geldig in bepaalde tijdscontract

Per 1 januari 2015 is een deel van de WWZ ingevoerd. Met ingang van die datum is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer toegestaan. Een concurrentiebeding is het beding waarbij de medewerker beperkt wordt…

Stage of arbeidsovereenkomst?

Voor het aangaan van een stage- of arbeidsovereenkomst is niet alleen van belang wat partijen over en weer hebben afgesproken, maar met name de manier hoe partijen hier vervolgens inhoud aan hebben gegeven (Groen/Schoevers). Het enkele feit…

Onderhandelingen over zorginkoop

Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, een uitspraak gedaan over de onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder wat betreft zorginkoop. Opvallend is dat deze uitspraak dateert van 24 december vorig jaar,…

Juiste ontslaggrond van groot belang

Het is van groot belang dat bij een ontslag de juiste ontslaggrond uit artikel 7:669 lid 3 onderbouwd wordt. Uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 5 februari 2016 blijkt dat het belangrijk is dat een werkgever de juiste grond…
transitievergoeding

Schadevergoeding in plaats van transitievergoeding?

Met de invoering van de WWZ is de transitievergoeding in de wet opgenomen. Deze vergoeding houdt in, zo ook te lezen is in mijn vorige blog, dat een werkgever in een aantal gevallen verplicht is een vergoeding te betalen aan een werknemer, indien…