opzeggen

Voordat je een arbeidsovereenkomst tekent, is het van groot belang om te bekijken waar je exact voor tekent. Het klinkt vrij logisch, maar toch komen veel werknemers pas achter de inhoud van het contract bij de beëindiging ervan. Kan je het contract voor bepaalde tijd opzeggen? Heb ik recht op een vergoeding? Waar maak ik wel (of geen) aanspraak op? Kortom, waar heb ik voor getekend?

In dit artikel zoom ik in op de mogelijkheden voor het opzeggen van een bepaalde tijdscontract.  Voor het beëindigen van een vast contract, kan je een van mijn vorige blogs raadplegen.

 

Opzeggen arbeidsovereenkomst

In principe kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet worden opgezegd. Niet door de werknemer, maar ook niet door de werkgever. Uiteraard is een drietal uitzonderingen mogelijk:

  • Ontslag in de proeftijd;
  • Ontslag op staande voet;
  • Ontslag door middel van het tussentijds opzegbeding.

Van deze uitzonderingen is er één verplicht om te worden opgenomen in de overeenkomst: het tussentijds opzegbeding. In dit artikel wordt met name dit beding besproken.

De proeftijd hoeft namelijk niet letterlijk in het contract te worden opgenomen. Indien een cao van toepassing is waarin een proeftijd staat en in het contract wordt verwezen naar die cao, dan is de proeftijd op jou van toepassing.
Ontslag op staande voet is een mogelijkheid die in de wet is geregeld. Indien sprake is van een dringende reden, zoals bedoeld in artikel 7:678 en 7:679 BW, dan kan de overeenkomst worden beëindigd.

 

Een opzegbeding in jouw contract

Op grond van artikel 7:667 lid 3 BW dient het opzegbeding schriftelijk te worden overeengekomen. Een dergelijk beding kan op verschillende manieren worden geformuleerd. Een voorbeeld:
De arbeidsovereenkomst kan op ieder moment zowel door de werkgever als de werknemer tussentijds worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn’. 

De geldende opzegtermijn is in artikel 7:672 BW geregeld. Bij een overeenkomst die korter dan 5 jaar heeft geduurd, is de opzegtermijn één maand. Met een dergelijk beding kan dus de werknemer, maar ook de werkgever het bepaalde tijdscontract opzeggen.

 

In de praktijk

Kort geleden heeft de kantonrechter te Amersfoort zich uitgelaten over de vraag of een bepaalde tijdscontract mag worden opgezegd zonder dat een tussentijds opzegbeding is overeengekomen. In deze kwestie had een werknemer, na een flinke discussie per mail, het bepaalde tijdscontract per direct opgezegd. Vanaf dat moment heeft hij ook geen werkzaamheden meer verricht.

Bij de kantonrechter vordert de werknemer uitbetaling van de resterende vakantiedagen. Daarnaast vordert de werkgever een vergoeding van de schade die hij geleden heeft door het moeten inhuren van derden om de werkzaamheden door te laten lopen.

 

Werknemer dient schade te vergoeden

Vastgesteld kan worden dat de werknemer de arbeidsovereenkomst per direct heeft opgezegd. Hij had een contract voor bepaalde tijd dat geen beding van tussentijdse opzegging kende. De werknemer heeft weliswaar gesteld dat hij ontevreden was over zijn werkzaamheden en dat zijn werkgever hem hierin niet tegemoet kwam, hij heeft niet gesteld dat sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het was dus niet toegestaan om de overeenkomst per direct op te zeggen. Dit heeft als gevolg dat de werknemer op grond van artikel 7:677 lid 4 BW in beginsel een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd is aan de werkgever.

Ik noem hierbij ‘in beginsel’, omdat in dit geval deze schadevergoeding niet kan worden toegekend. De werkgever had namelijk, binnen twee maanden (artikel 7:686a lid 4 BW), een verzoek tot schadevergoeding moeten indienen. Zoals ook in een eerder artikel beschreven, zijn deze termijnen erg strikt. Omdat de werkgever geen dergelijk verzoek heeft ingediend, kan de gefixeerde schadevergoeding achterwege worden gelaten.

 

Opzeggen zonder tussentijds opzegbeding

In principe kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd. In dit voorbeeld is dit wel gebeurd. Het enkele gevolg van het opzeggen van een arbeidsovereenkomst, zonder dat een opzegbeding is opgenomen, is het vergoeden van de schade. Let wel, dit verzoek dient tijdig door de werkgever te worden ingediend.

Daarnaast is het zonder opzegbeding mogelijk om op een andere manier de overeenkomst te laten beëindigen. Je zou als werknemer kunnen onderhandelen met de werkgever over een eerder beëindiging. Ook kan een verzoek tot tussentijdse beëindiging worden ingediend bij de kantonrechter.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact met me op. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *