Heb jij als werkgever een transitievergoeding betaald aan een medewerker die na 2 jaar ziekte uit dienst is gegaan? Jij kan compensatie krijgen hiervoor. In mijn eerdere artikel schreef ik al dat de Compensatieregeling Transitievergoeding in werking zal treden op 1 april 2020. Inmiddels kunnen de aanvragen hiervoor bij UWV worden ingediend.

Welke informatie dien je aan te leveren?

Voor de toekenning van een compensatieregeling dient de arbeidsovereenkomst met de medewerker te zijn beëindigd na 104 weken ziekte en dient bewijs aangeleverd te worden dat de transitievergoeding betaald is. Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • U betaalde hem een transitievergoeding.

De aanvraag kan ook ingediend worden met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. Dit is de datum dat de transitievergoeding is ingevoerd.

Ook indien een werknemer een vervroegde IVA-uitkering heeft ontvangen, kan de betaalde transitievergoeding door UWV gecompenseerd worden.

Wanneer dient de aanvraag te zijn ingediend?

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer de werkgever compensatie kan aanvragen:

  • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kan je de aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
  • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet je de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald.

Houd de data en tijden goed in de gaten, want de termijnen zijn (vooralsnog) keihard.