relatiebeding

Een van de meest bevochten bedingen in de arbeidsovereenkomst wordt vaak door onwetendheid ondertekend. Pas op het moment dat je op zoek bent naar een andere baan, loop je tegen een dergelijk beding aan: het concurrentiebeding en het relatiebeding. Twee bedingen waar veel jurisprudentie over te vinden is, maar waarbij toch iedere situatie weer uniek is.

Voor de achtergrond en betekenis van een dergelijk beding, verwijs ik jullie naar mijn vorige blog.

 

De kwestie

In veel arbeidsovereenkomsten wordt het concurrentie- en relatiebeding in één adem genoemd. In de volgende kwestie zijn beide bedingen afzonderlijk genoemd, waarbij het verschil tussen beide bedingen duidelijk wordt.

In het kort is in in deze arbeidsovereenkomst een relatiebeding opgenomen waarin staat dat de werknemer binnen een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst geen relaties van de werkgever mag benaderen. De vraag of een onderneming een relatie van werkgever is wordt bepaald aan de hand van de administratie van werkgever. Het concurrentiebeding in deze overeenkomst verbiedt dat de werknemer na het einde van het dienstverband binnen één jaar en binnen een regio van 60 km werkzaam zijn bij een concurrent van de werkgever.

Indien de werknemer toch relaties benadert of bij een concurrent werkzaam zal zijn, is hij aan de werkgever een schadevergoeding verschuldigd. Voor de volledige tekst van deze bedingen verwijs ik je naar de betreffende uitspraak.

 

Schending van de bedingen?

In deze kwestie is een viertal werknemers in dienst getreden bij een nieuwe werkgever, volgens de oude werkgever een concurrent. Tevens hebben deze werknemers relaties van deze oude werkgever benaderd.

Het beroep op het relatiebeding slaagt in dit geval volgens de kantonrechter niet. Er werd immers geen enkel stuk overgelegd waaruit zou kunnen volgen dat één van de werknemers enig contact heeft (gehad) met enige relatie die voorkomt op de lijst met relaties van de oude werkgever. De kantonrechter kan niet vaststellen dat de werknemers het relatiebeding hebben overtreden.

Wat betreft het concurrentiebeding noemt de kantonrechter het onvoldoende duidelijk dat de oude en nieuwe werkgever concurrenten van elkaar zijn. Wel benoemt de kantonrechter de algemene formulering van het concurrentiebeding als verbeterpunt, om zo te voorkomen dat de werkgever in een ander stadium opnieuw veroordeeld wordt:

 

De kantonrechter wil hier echter wel aan toe voegen dat [oude werkgever] met gebruikmaking van een voor meerdere uitleg vatbare formulering als gebruiker van die voorwaarde het risico loopt dat de uitleg van die formulering in het voordeel van de werknemers zal kunnen uitvallen. De vorderingen van [oude werkgever] dienen alle als onvoldoende vaststaand te worden afgewezen.

 

Kortom, de kantonrechter heeft de werkgever in het ongelijk gesteld voor wat betreft deze kwestie. Maar daarnaast wordt een tip meegegeven om in de toekomst een dergelijk geschil te voorkomen: een concurrentiebeding dient niet te algemeen geformuleerd te zijn, zodat de formulering voor meerdere uitleg vatbaar is. Een wijze les van de kantonrechter.

Voor vragen en/of opmerkingen hierover of over andere onderwerpen, neem gerust contact met mij op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *