concurrentiebeding

Een veel voorkomend beding in de arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding. Dit beding houdt in dat jouw werkgever voorwaarden stelt indien jij bij beëindiging van het dienstverband bij een concurrent gaat werken. Indien jij wel bij een concurrent gaat werken dan kan jou een boete worden opgelegd.

Een concurrentiebeding wordt meestal afgesproken voordat de arbeidsovereenkomst begint. Ook de looptijd, reikwijdte en boete bij overtreding hiervan kunnen in jouw contract worden vastgelegd.

Motivering van het concurrentiebeding

De hoofdregel is dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is toegestaan. Maar er zijn uitzonderingen toegelaten.

Een concurrentiebeding mag namelijk wel worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd indien de werkgever schriftelijk motiveert dat dit beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen.

Dat deze motivering van belang is, blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter te Utrecht.

Het betrof namelijk een werkgever die zich voornamelijk bezighoudt met het ontwikkelen en verkopen van verpakkingsmaterialen op het gebied van cosmetica. De werknemer trad in 2017 in dienst bij de werkgever als salesmanager op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst voor de duur van negen maanden.

In deze arbeidsovereenkomst had de werkgever uitgebreid gemotiveerd waarom dit concurrentiebeding noodzakelijk is voor deze specifieke situatie (voor de uitgebreide motivering verwijzen we naar de uitspraak).

Nadat negen maanden verstreken waren, werd de arbeidsovereenkomst niet verlengd. De werknemer ging vervolgens bij een concurrent aan de slag.

Handelingen en vordering werkgever

Op het moment dat de voormalige werkgever dit ontdekte, verzocht zij de werknemer direct zijn werkzaamheden voor de concurrent te beëindigen omdat hij zijn concurrentiebeding overtrad. Tevens vorderde de werkgever een boete.

De werknemer had hier geen boodschap aan en bleef de werkzaamheden verrichten. De werkgever startte vervolgens een procedure. Hierin vordert zij de werknemer te veroordelen tot betaling van de verbeurde boetes van maar liefst 400.000 euro!

De werknemer geeft vervolgens aan dat het concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen en dat hij dus zijn concurrentiebeding niet heeft overtreden.

Hoe oordeelt de kantonrechter?

De kantonrechter moet beoordelen of het overeengekomen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd juist is gemotiveerd. Is dit beding noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen?

De kantonrechter benadrukt dat het een zware toets betreft. Indien het hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie betreft die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar de concurrent, dan kan een beding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst noodzakelijk zijn.

Een belangrijk aandachtspunt is dat een algemene opsomming van belangen als het voorkomen van weglekken van “kennis van klantenbestand” en “bedrijfsprocessen” in het algemeen niet volstaat. Dit is namelijk voor veel werkgevers relevant en maakt niet duidelijk waarom juist de betrokken werkgever bescherming nodig heeft.

Het oordeel is daarmee als volgt: dat een werknemer in het kader van zijn functie kennis en ervaring opdoet over werkwijze, klantenbestanden en leveranciersgegevens is inherent aan het werk. Dit geldt voor alle werkgevers die te maken hebben met vertrekkende werknemers. De motivering van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van deze werknemer is volgens de kantonrechter daarom niet zwaarwegend en daarmee niet rechtsgeldig.

Dat betekent dat geen sprake is van overtreding van het beding en dat er dus ook geen boetes verbeurd zijn. De vordering van de werkgever tot betaling van 400.000 euro aan boetes wordt afgewezen.

Tips

Loop jij ook tegen een mogelijke beperking aan doordat dit beding in jouw (tijdelijke) arbeidsovereenkomst is opgenomen?

  • Kijk in jouw arbeidsovereenkomst. Wat is er exact in opgenomen en waar heb je voor getekend? Wat mag jij aan werkzaamheden doen tijdens/na jouw (tijdelijke) contract? Ook bij het overtreden van een relatiebeding kunnen boetes worden opgelegd.
  • Ga bij twijfel over de geldigheid altijd in overleg met jouw werkgever. Wat heeft hij er precies mee bedoeld?
  • Kom je er alsnog niet uit? Vraag advies bij een specialist.


Heb jij vragen over de geldigheid van het concurrentiebeding in jouw arbeidsovereenkomst? Neem gerust contact met ons op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *