vaststellingsovereenkomst

Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Men denkt bij mondelinge overeenkomsten voornamelijk aan het kopen van goederen en niet aan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Toch wordt de arbeidsovereenkomst in een enkel geval ook mondeling overeengekomen. Zo ook in de volgende kwestie waarbij op basis van een mondelinge arbeidsovereenkomst arbeid werd verricht. Een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig. Een overeenkomst komt, juridisch gezien, tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan (artikel 6:217 BW). Hoewel mondeling een rechtsgeldige overeenkomst afgesloten kan worden tussen partijen, is een mondelinge overeenkomst vaak vrijwel niet te bewijzen. Als één van de twee partijen er dan opeens toch onderuit wil en de mondelinge overeenkomst ontkent, dan heeft de ander geen of minder bewijs dat er daadwerkelijk een overeenkomst is gesloten.

 

De kwestie

Op 8 februari 2016 is de werknemer op basis van een mondelinge arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst getreden bij de werkgever in de functie van kantoorleider voor 40 uur per week. Op grond van deze mondelinge overeenkomst is volgens de werknemer een periode van zes maanden overeengekomen. Vervolgens heeft de werkgever een concept-arbeidsovereenkomst opgesteld waarin een proeftijdbeding is opgenomen en een duur van de overeenkomst van zeven maanden. Op 3 maart is de werknemer tijdens de proeftijd ontslagen, nadat de werkgever van werknemer had vernomen dat hij in het verleden strafrechtelijk was veroordeeld en dat hij als gevolg daarvan enige tijd in de gevangenis had gezeten.

De werknemer verzoekt de kantonrechter om de werkgever te veroordelen voor loondoorbetaling. Hieraan legt hij ten grondslag dat partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden zijn overeengekomen. Hij stelt dat de overeenkomst nog steeds voortduurt, zodat de werkgever gehouden is om loon aan hem te betalen. Op grond van artikel 7:652, lid 4, BW kan er bij een arbeidsovereenkomst met een duur van zes maanden geen proeftijd overeengekomen worden. Van een proeftijdontslag kan dan ook geen sprake zijn.
Ook verzoekt de werknemer om betaling van de wettelijk verhoging (artikel 7:625 BW) wegens vertraging van de loonbetaling door de werkgever.

De werkgever voert hiertegen aan dat destijds mondeling een arbeidsovereenkomst voor de duur van zeven maanden is afgesproken met een proeftijd van een maand. Het ontslaan gedurende proeftijd is wettelijk gezien toegestaan. Hiervoor hoeft de werkgever geen reden aan te voeren.  Door de werkgever wordt dan ook betwist dat de werknemer nog recht heeft op loon.

 

Oordeel rechter

In geschil is of een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of zeven maanden is aangegaan. Dit verschil is relevant voor de vraag of het mogelijk is om een proeftijd overeen te komen. Artikel 7:652 lid 4 BW bepaalt namelijk dat geen proeftijd overeengekomen kan worden indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes maanden. Lid 5 van dit artikel bepaalt dat bij een arbeidsovereenkomst van langer dan zes maanden en korter dan twee jaren een proeftijd van ten hoogste een maand kan worden overeengekomen.

Zoals blijkt, hecht de rechter grote waarde aan de concept-arbeidsovereenkomst die na de mondelinge overeenkomst op papier is gezet. Deze concept-arbeidsovereenkomst noteert een duur van zeven maanden die de werknemer op 19 februari 2016 dan wel op 26 februari 2016 heeft ontvangen. Omdat na ontvangst van dit concept hiertegen geen bezwaar is gemaakt, mocht de werkgever gerechtvaardigd vertrouwen dat de inhoud van de concept-arbeidsovereenkomst een correcte weergave was. Gezien het voorgaande gaat de kantonrechter ervan uit dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van zeven maanden met een proeftijd van een maand.

 

Conclusie

In dit geval heeft de kantonrechter korte metten gemaakt met de mondelinge arbeidsovereenkomst. Het mondeling overeenkomen van de arbeidsvoorwaarden is juridisch gezien dan ook zeker rechtsgeldig, maar tijdens een procedure weegt het bewijs van de concept-arbeidsovereenkomst toch zwaarder. Zorg er dus altijd voor dat de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst op papier komen te staan, zodat later geen onenigheid hierover ontstaat.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

2 antwoorden
  • Lindsay
   Lindsay zegt:

   Beste heer Scholten,

   Hierbij het ECLI nummer: ECLI:NL:RBMNE:2016:4487
   Overigens heb ik ook de link naar het vonnis in het artikel staan (gelinkt aan het woord ‘rechter’ onder het kopje ‘Oordeel rechter’.
   Mocht ik u verder ergens mee kunnen helpen, dan hoor ik het graag.

   Met vriendelijke groet,
   Lindsay Leussink

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *