proeftijd

De proeftijd. Een periode die vaak in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen en die gezien wordt als een soort kennismaking tussen werkgever en werknemer. Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer het contract per direct opzeggen.

Ondanks dat dit een goede manier is om bijvoorbeeld de sfeer te proeven binnen een bedrijf, kent de duur van de proeftijd een maximum. Zo geldt voor contracten voor onbepaalde tijd een maximum van twee maanden en kan een dergelijk beding niet worden overeengekomen bij contracten die zijn aangegaan voor ten hoogste zes maanden.

Bijzonderheden

In de arbeidsovereenkomst moet worden aangegeven hoe lang de proeftijd is en deze moet voor werkgever en werknemer hetzelfde zijn. Wanneer het contract in de proeftijd wordt opgezegd, zijn diverse regels die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst toch niet van toepassing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in acht nemen van de opzegtermijn, het niet verplicht aanwezig moeten zijn van een redelijke grond (uit artikel 7:669 lid 3 BW) of de verplichting om te bezien of de werknemer binnen de organisatie herplaatst kan worden.

Een andere bijzonderheid is dat voor zieke werknemers geen uitzondering geldt met betrekking tot de proeftijd. Is een werknemer in de overeengekomen proeftijd ziek, dan kan deze werknemer toch ontslagen worden.

Eventuele nietigheid

In sommige gevallen kan een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst nietig zijn, zelfs niet indien dit door zowel werkgever als werknemer is ondertekend. Dat kan bijvoorbeeld indien de proeftijd voor beide partijen niet gelijk is, of indien dit voor langer dan twee maanden overeengekomen is. Ook kan een proeftijdbeding nietig zijn wanneer dit volgens de wet “is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever, tenzij die overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst“.

In de volgende uitspraak blijkt achteraf sprake te zijn van nietigheid van het proeftijdbeding. Dit houdt in dat dit beding niet geldig is en dat er geen beroep op gedaan kan worden. In deze situatie zijn partijen per 1 mei 2019 een contract aangegaan voor bepaalde tijd en voor de duur van 12 maanden. In dit contract is tevens één maand proeftijd overeengekomen. Op 30 mei 2019 zegt de werkgever het contract op, om vervolgens per 1 juni 2019 weer een contract met deze werknemer aan te gaan. Ook in dit contract – dat wederom is aangegaan voor bepaalde tijd en voor de duur van 12 maanden – is eveneens een proeftijdbeding opgenomen. Bij e-mail van 30 juni 2019 heeft de werkgever het tweede contract met een beroep op het proeftijdbeding beëindigd.

De gevolgen

De werknemer laat zich inlichten en verzoekt vervolgens de kantonrechter om het proeftijdbeding nietig te verklaren. En met succes. De kantonrechter geeft in deze uitspraak aan dat het proeftijdbeding in dit tweede contract nietig verklaard moet worden, omdat dit beding is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst. Daarnaast heeft de werknemer in beide contracten dezelfde functie, waarvoor geen andere vaardigheden of verantwoordelijkheden benodigd zijn.

De nietigheid van het proeftijdbeding heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd door de werkgever. De voordelen die tijdens de proeftijd gelden – zoals geen opzegtermijn, geen herplaatsingsverplichting, geen opzegverboden – zijn door de nietigheid niet meer aan de orde. Kortom, in deze situatie is de wettelijke opzegtermijn van één maand van toepassing, waardoor de werkgever onrechtmatig heeft opgezegd door het contract per direct op te zeggen. Vanwege deze onrechtmatige opzegging komt de werknemer in aanmerking voor een vergoeding ten hoogte van één maandsalaris.

Wees je dus altijd bewust van hetgeen in je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dat een werkgever jou een contract aanbiedt, betekent niet automatisch dat de inhoud hiervan juist is. Wees altijd alert en laat je goed inlichten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *