zorgplicht

Een bedrijfsongeval. Niet iets waar je graag mee geconfronteerd wil worden. Al helemaal niet wanneer met betrekking tot de aansprakelijkheid en letselschade procedures voor gevoerd gaan worden. Toch gebeurt dit regelmatig. Zo ook in onderstaande kwestie, waarbij een werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de werkgever.

Wat regelt de wet?

Indien vast staat dat de werknemer schade heeft geleden, dient de werkgever aan te tonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan (artikel 7:658 BW). Deze zorgplicht houdt kort gezegd in dat de werkgever voor het verrichten van arbeid maatregelen treft en aanwijzingen geeft om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Wat van de werkgever in redelijkheid mag worden verwacht, hangt – uiteraard – af van de omstandigheden van het geval.

Zorgplicht: een zware taak voor de werkgever

In deze recente uitspraak heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch zich uitgelaten over de zorgplicht van de werkgever.

Wat speelde er? Een werknemer die nog maar een paar maanden in dienst was, is uitgegleden en heeft haar pols gebroken. Indien de werkgever betwist dat het ongeval in de uitoefening van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden, dient de werkgever dit te onderbouwen met feiten en omstandigheden.

In deze situatie stond vast dat de werknemer in de uitoefening van haar werkzaamheden schade heeft geleden. De vraag die het Gerechtshof diende te beantwoorden was: heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden?

De bewijslast van de werkgever dat zij voldoende heeft gedaan is volgens het hof erg summier. Hierdoor staat de precieze toedracht van het ongeval niet vast en kan het hof niet vaststellen welke maatregelen de werkgever redelijkerwijs had kunnen of moeten nemen om de val te voorkomen.

Ook van gestelde instructies over hygiëne en het veilig werken is niet gebleken dat deze betrekking hadden op het gevaar van valpartijen door gladheid. De werkgever heeft onvoldoende aangevoerd dan wel bewezen dat met die instructies ook is gewezen op het gevaar van gladheid en hoe een val als gevolg van gladheid te voorkomen.

Het Gerechtshof oordeelde dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden en dus aansprakelijk is voor de geleden schade van de werknemer.

Conclusie

Wat het meest opvalt aan deze uitspraak is dat het Gerechtshof het volgende opmerkt:

Uit het feit dat [werknemer] is gevallen volgt dat de door [werkgever] genomen maatregelen niet voldoende zijn geweest om te voorkomen dat [werknemer] ten val is gekomen.

Hierdoor lijkt het voor de werkgever onmogelijk geworden om aan te tonen dat – bij welk ongeval dan ook – voldoende maatregelen zijn genomen. Omdat de werknemer is gevallen, heeft de werkgever onvoldoende maatregelen genomen. Dat zal een ‘ongelukkige’ uitkomst zijn voor alle aansprakelijkheidskwesties.

Ondanks dat bij veel kwesties over werkgeversaansprakelijkheid de werkgever nauwelijks kan aantonen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan, lijkt na deze uitspraak de mogelijkheid helemaal gesloten.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen enorm zijn.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *