transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer indien de werknemer 24 maanden of langer in dienst is geweest en wordt ontslagen. Dit lijkt een voordeel van de WWZ, maar werkgevers hebben constructies bedacht om onder deze transitievergoeding uit te komen.

 

De 7+8+8 constructie

De eerste constructie die werkgevers bedacht hebben, is de zogenoemde 7+8+8 constructie. Op grond van de ketenregeling verandert, kort gezegd, een contract voor bepaalde tijd in een contract voor onbepaalde tijd indien dit contract langer dan twee jaar voortduurt (voor meer informatie over de ketenregeling verwijs ik naar mijn vorige blog). Werkgevers bieden daarom werknemers vaak eerst een contract aan voor 7 maanden, vervolgens twee contracten voor 8 maanden, zodat de termijn van 24 maanden net niet bereikt wordt. Door flexwerkers contracten op een manier aan te bieden dat zij maximaal 23 maanden in dienst zijn, is de werkgever ze geen transitievergoeding verschuldigd.

 

Het slapende dienstverband

De tweede constructie die werkgevers gebruiken is het slapende dienstverband. Deze constructie wordt met name gebruikt bij werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en houdt in dat werkgevers het arbeidscontract met een arbeidsongeschikte werknemer niet opzeggen, zodat een slapend dienstverband in stand wordt gehouden. Want is de arbeidsovereenkomst niet opgezegd, dan is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Deze eerste constructie is naar mijn idee niet in strijd met de wet. De transitievergoeding is opgenomen in 7:673 BW en kent als voorwaarde dat het dienstverband minimaal 24 maanden geduurd moet hebben. De tweede constructie vind ik nogal ver gezocht. De rechtbank heeft zich kort geleden uitgelaten over deze tweede constructie. Een tweetal rechtbanken heeft naar mijn idee verrassend geoordeeld.

Volgens de kantonrechter is een werkgever namelijk vrij om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte in stand te laten. Doordat een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, maakt zij namelijk aanspraak op een tweejarige vergoeding. Indien de werknemer na deze twee jaar niet terug kan komen in het bedrijf, dan ligt het voor de hand dat een werkgever van de arbeidsovereenkomst af wil. Door de nieuwe wetgeving is de werkgever verplicht, om bovenop de vergoeding wegens ziekte, ook een transitievergoeding te betalen. Dit geldt volgens de kantonrechter ook als de reden voor het in stand laten van de arbeidsovereenkomst het niet verschuldigd willen zijn van de transitievergoeding is.

Een vreemde uitkomst, als je het mij vraagt. Het kan toch niet zomaar zijn dat een werknemer ‘in dienst blijft’ en dat daarom de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd is. Hiermee ontwijk je de door de wetgever opgelegde vergoeding. Toch blijkt dit steeds vaker toegepast te worden. Wellicht later meer over de constructie van het slapende dienstverband.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

4 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] werkgevers een mogelijkheid om onder het betalen van een transitievergoeding uit te komen. In een eerder artikel heb ik deze mogelijkheid kort […]

  2. […] Per 1 juli 2015 is de ketenregeling aangepast en verkort. Daarnaast is ook het ontslagrecht op de schop gegaan. Er zijn nu twee vaste routes voor ontslag, die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Per 1 juli 2015 hebben werknemers die een dienstverband hebben van langer dan 24 maanden ook recht op een transitievergoeding (indien werkgevers niet de 7+8+8 constructie of het slapende dienstverband toepassen, zie hiervoor mijn vorige blog). […]

  3. […] in mijn vorige blog te lezen, worden de 7+8+8-constructie en het slapende dienstverband door de rechters als niet in […]

  4. […] in de wet opgenomen. Deze vergoeding houdt in, zo ook te lezen is in mijn vorige blog, dat een werkgever in een aantal gevallen verplicht is een vergoeding te betalen aan een werknemer, […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *