Geld vinden op je werk, wat te doen? Dat vroeg een werknemer zich af. De werknemer is gedetacheerd bij HVC Afval- en grondstoffeninzameling, de exploitant van de milieustraat in Dordrecht. HVC houdt zich onder meer bezig met het gescheiden inzamelen van afval. Burgers kunnen hun eigen afval naar het Afvalbrengstation, de zogenaamde milieustraat, brengen. Tijdens werkzaamheden vindt de werknemer in een printer een aantal enveloppen met daarin een geldbedrag van €15.100,-. Hij maakt melding van zijn vondst bij zowel de gemeente als bij zijn werkgever. Zijn werkgever is van mening dat de werknemer geen recht heeft op het geld, dagvaardt de werknemer en vordert afgifte.

De rechtbank Rotterdam heeft op 10 december 2015 uitspraak gedaan.

 

Oordeel rechtbank

De vraag die aan de rechter werd voorgelegd luidt: Wie is eigenaar geworden van de betreffende €15.100,- ? HVC stelt dat zij eigenaar is van het geld, omdat het geld zich bevond in de aan HVC aangeboden printer. Door de printer (incl. geld) aan HVC over te dragen, had degene die de printer heeft afgegeven, de bedoeling om het geheel in eigendom over te dragen aan HVC. Mocht de rechter hierin niet meegaan, dan stelt HVC dat zij als vinder gezien moet worden, aangezien de werknemer de werkzaamheden waarbij hij de enveloppen heeft gevonden, heeft uitgevoerd in dienst van HVC. De werknemer is van mening dat hij de vinder is van het geld, omdat hij aangifte en mededeling van zijn vondst heeft gedaan.

De rechter oordeelt dat de eigenaar van de printer zijn eigendom verliest wanneer hij het bezit prijsgeeft met het oogmerk om zich van de eigendom te ontdoen. Goederen die op een milieustraat worden aangeboden, worden in eerste instantie beschouwd als afval, waarvan degene die het aanbiedt bewust afstand doet. HVC, die dit soort goederen in ontvangst neemt en zich hierover ontfermt verkrijgt op grond van de wet (artikel 5:4 BW) de eigendom hiervan.

Het staat dus vast dat de printer eigendom is geworden van HVC. Hoe zit het verder met de enveloppen met geld die zich in de printer bevonden? De enveloppen kunnen niet worden gezien als afval, omdat het niet waarschijnlijk is dat de oorspronkelijke eigenaar van de printer de bedoeling had om afstand te doen van het geldbedrag. Hieruit volgt dat de oorspronkelijke eigenaar van de printer het geld heeft verloren. Daarom is HVC niet de eigenaar geworden van het geldbedrag.

Op grond van artikel 5:5 BW dient een vinder aangifte te doen van hetgeen hij gevonden heeft. De werknemer dient als vinder te worden beschouwd, waardoor hij eigenaar is geworden van het geld.

De werknemer mag het geld dus houden, tenzij de rechtmatige eigenaar (de oorspronkelijke eigenaar van de printer) zich binnen één jaar meldt.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.