concurrentiebeding noodzakelijk

Het concurrentiebeding is met de invoering van de WWZ per 1 januari 2015 op de schop gegaan. Zoals in een eerder artikel geschreven, is het in een enkel geval nog mogelijk om een dergelijk beding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd op te nemen. Die enkele mogelijkheid doet zich voor indien het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, en deze mogelijkheid dient dan schriftelijk bij dat beding in het contract te zijn gemotiveerd. Het belang van deze zware eis is gelegen in het feit dat de werknemer na het einde van een bepaalde tijdscontract ook bij een eventuele concurrent aan de slag kan.

 

Het geschil

In deze kwestie is een werkneemster per mei 2014 in dienst getreden bij een uitzendbureau voor de duur van zes maanden. Haar contract werd tweemaal verlengd voor dezelfde duur. De derde arbeidsovereenkomst, die per mei 2015 begon en dus aan de eisen van de WWZ diende te voldoen, kende een gemotiveerd concurrentiebeding. Het is voor de werkneemster, kort gezegd, niet mogelijk om twee jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst activiteiten ondernemen welke gelijk of gelijksoortig zijn aan de activiteiten van de werkgever. Dit verbod geldt binnen een straal van 100 km en is als volgt gemotiveerd:

 

Werkgever heeft een belang bij het opnemen van het concurrentiebeding in verband met zwaarwichtige bedrijfs- en/of dienstbelangen, die onderstaand nader zullen worden toegelicht. In de functie van sales intercedent beslaan de werkzaamheden van Werknemer voornamelijk uit:
contact met klanten, relaties, leveranciers
ondersteuning van beleidsbepalende / strategische werkzaamheden
werkzaamheden met vertrouwelijke softwaresystemen

Werknemer zal door het uitoefenen van bovengenoemde functie over relevante kennis en vertrouwelijke informatie beschikken die zeer waardevol is voor een concurrerende onderneming. Zo zal Werknemer inzicht hebben in:
– offertes/ marges / inkoopprijzen
marketing- / verkoopstrategieën
klantenbestand en/of kennis van de klant
leveranciers
kennis van een bepaald systeem o.i.d.
contractvoorwaarden
nieuw te ontwikkelen producten /diensten

Gezien de vertrouwelijkheid van deze informatie en specifieke kennis, evenals de relevantie hiervan voor haar organisatie, is het voor Werkgever van groot belang dat werknemer gebonden is aan het in dit beding opgenomen verbod.

 

Nadat een conflict heeft plaatsgevonden tussen de werkneemster en haar collega, besluit de werkneemster zich ziek te melden. Na haar laatste zes-maandencontract heeft het uitzendbureau besloten haar arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Vervolgens heeft zij via een ander uitzendbureau de mogelijkheid gekregen om per januari 2016 met een nieuwe baan te beginnen, een baan die gelijksoortig is als het werk dat zij voorheen deed. De werkneemster verzoekt hierbij schorsing van het concurrentiebeding, maar de werkgever gaat hier niet mee akkoord.

De kantonrechter Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft vervolgens uitspraak gedaan over een de motivering van een dergelijk concurrentiebeding.

 

Het concurrentiebeding noodzakelijk en dus juist gemotiveerd?

De kantonrechter constateert dat het concurrentiebeding tussen partijen schriftelijk is overeengekomen en wat betreft motiveringsplicht op zichzelf genomen aan de formele vereisten voldoet. De door de wetgever verlangde motiveringsplicht vergt ook een inhoudelijke beoordeling daarvan. De kantonrechter dient te beoordelen of het concurrentiebeding ook noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit betreft een zware toets, waar niet zomaar aan voldaan kan worden. Het zal ook per geval afhankelijk zijn van de omstandigheden en de daaraan gekoppelde motivering. Er moet sprake zijn van specifieke werkzaamheden of een werknemer die in een specifieke functie werkzaam is.

De werkgever heeft weliswaar een opsomming gegeven van bedrijfsgegevens waarin de werkneemster tijdens haar dienstverband inzicht zal verwerven, maar de kantonrechter acht deze opsomming te algemeen en onvoldoende specifiek. Niet gesteld is om welke concrete commercieel gevoelige, vertrouwelijke bedrijfsinformatie het nu precies gaat, waarmee deze werknemer de omzet van het bedrijf daadwerkelijk in gevaar kan brengen. Kortom, de motivering is niet specifiek genoeg, waardoor de rechter het beding in de overeenkomst schorst.

Een vreemde uitspraak is het niet, maar het laat wel zien dat een enkele motivering die aan de formele eisten voldoet, niet direct voor een correct gemotiveerd concurrentiebeding zorgt.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *