ketenregeling

Een aantal wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wijzigingen hebben betrekking op werknemers die een contract hebben voor bepaalde tijd, de flexwerkers. Met name de wettelijke bepalingen over de proeftijd en het concurrentiebeding zijn per 1 januari 2015 gewijzigd. Daarnaast is ook het ontslagrecht op de schop gegaan.

Per 1 juli 2015 is de ketenregeling gewijzigd. Deze regeling bepaalt wanneer het laatste bepaalde tijdcontract in een reeks wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Voor de wijziging gold de 3x3x3 regeling, die inhield dat een werknemer drie keer een contract voor bepaalde tijd aangeboden kon krijgen, zolang de totale duur van deze arbeidsovereenkomsten niet meer is dan drie jaar. De laatste ‘3’ hield in dat na een tussenstop van drie maanden een nieuw bepaalde tijdcontract afgesloten kon worden, zonder dat dit een contract verandert in een contract voor onbepaalde tijd.

Ketenregeling na invoering WWZ

Per 1 juli 2015 is de regeling gewijzigd van 3x3x3 naar 3x2x6. Een werknemer kan drie keer een contract voor bepaalde tijd aangeboden krijgen, zolang de totale duur van deze arbeidsovereenkomsten niet meer dan twee jaar is. Wordt er binnen zes maanden een nieuw bepaalde tijdcontract afgesloten, dan wordt dit laatste contract aangemerkt als een onbepaalde tijdcontract.

Deze ketenregeling kent een aantal uitzonderingen:

  • Een tijdelijk contract dat voor twee jaar of langer is gesloten kan eenmaal worden verlengd met een periode van maximaal drie maanden zonder dat dit laatste contract van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd wordt.
  • Bij cao kan beperkt worden afgeweken van 3×2, maar niet van de tussenpoos van zes maanden.
  • Ten aanzien van bestuurders kan schriftelijk worden afgeweken van de periode van twee jaar.

Het doel van deze wijziging is dat flexwerkers eerder zekerheid krijgen over een eventuele vaste baan. Maar in de werkelijkheid blijkt dit helaas anders uit te pakken. Voor de invoering van de WWZ was de tussenpoos van drie maanden voor een werkgever te overzien, maar nu de tussenpoos zes maanden is geworden, neemt een werkgever eerder afscheid van een flexwerker dan dat er een onbepaalde tijdcontract wordt afgesloten. Wat een goede investering voor de flexwerkers had moeten zijn, werkt helaas tegenovergesteld.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

3 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] ketenregeling wordt, indien de Eerste Kamer akkoord gaat, wederom gewijzigd. De huidige regeling maakt het […]

  2. […] Echter, het tegendeel is gebleken. Door de gewijzigde ketenregeling (van 3x3x3 naar 2x3x6, zie ook dit artikel), de gewijzigde manier om een onbepaalde tijdscontract te laten eindigen en de mogelijkheid om met […]

  3. […] werkelijkheid wordt dit doel niet behaald, maar dat laat ik in dit geval buiten beschouwing). De ketenregeling is geregeld in art. 7:668a BW en bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract in een reeks wordt […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *