loondoorbetaling bij ziekte

Na de uitbraak van het Coronavirus heeft het RIVM geadviseerd omtrent het Coronavirus. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en blijf thuis bij koorts, ook indien iemand in jouw huishouden koorts heeft. Alles om de verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Veel werknemers blijven als gevolg hiervan thuis. Zijn werkgevers in dat geval verplicht om het loon door te betalen? En waar zijn er andere zaken waar een werkgever rekening mee moet houden? De kantonrechter te Rotterdam heeft hierover recentelijk vonnis gewezen.

Preventief thuisblijven

In deze kwestie ging het om een werknemer die werkzaam was op basis van een onbepaalde tijdscontract. Op 15 maart 2020 heeft deze werknemer het volgende bericht verstuurd aan de werkgever:

Aangezien ik last heb van zware hoest klachten en keelpijn.
En mijn partner en kind hebben al koorts en ergere klachten…
Nu heb ik op de website van het RIVM gelezen dat iedereen bij deze klachten ziek thuis moet blijven. Daarom lijkt het mij het beste om het advies van het RIVM te volgens en nu thuis te blijven om eventuele verspreiding te voorkomen!
Natuurlijk zodra mijn klachten en van mijn gezin verminderd of verdwenen zijn, ben ik weer aanwezig!
Ik hoop u hier verder genoeg mee te geïnformeerd te hebben.

Twee weken later vond de werkgever dat het weer tijd was om op kantoor te verschijnen. Maar omdat de werknemer niet reageerde op telefoontjes en brieven, was al gauw de maat vol. De werkgever stuurde per post een vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst tussen partijen (met wederzijds goedvinden) te laten beëindigen. Het enige dat hiervoor nodig is, is een akkoord van de werknemer. En laat daar nou nét het discussiepunt zitten.

Stoppen loondoorbetaling bij ziekte

De werknemer kon zich niet vinden in de vaststellingsovereenkomst. Naast het feit dat hij op advies van het RIVM thuis is gebleven, was hij ook nog ziek. Volgens de werkgever was deze werknemer niet ziek en kon hij gewoon weer aan de slag.

Omdat de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet getekend heeft en nog steeds thuis bleef, is de werkgever vanaf april 2020 gestopt met de loondoorbetaling. De werknemer stapt naar de rechter en vordert dat de werkgever alsnog het salaris moet voldoen. Hij is van mening dat het aan een bedrijfsarts is om te beoordelen of hij al dan niet ziek is. De werkgever kan en mag dat niet zelf bepalen.

De werkgever is van mening dat de ziekmelding van 15 maart 2020 slechts een melding is dat de werknemer vanwege hoestklachten in navolging van het advies van het RIVM preventief thuis blijft. Van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte is dan ook geen sprake. De werknemer was niet bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast staat voor de periode van preventief thuisblijven ongeveer veertien dagen, waardoor de gevolgen voor het niet verrichten van de werkzaamheden vanaf 30 maart 2020 geheel voor rekening van de werknemer komen.

Een interessante kwestie! Hoe oordeelt de kantonrechter?

Op grond van artikel 7:629 lid 1 BW en de van toepassing zijnde cao heeft de werknemer in geval van ziekte recht op 100% loondoorbetaling.

De kantonrechter vindt dat vast staat dat de werknemer op 15 maart 2020, maar óók op 9 april 2020 heeft laten weten dat hij ziek is. Indien de werkgever twijfelde aan de ziekmelding, had het op de weg gelegen om de bedrijfsarts in te schakelen om deze ziekmelding te laten beoordelen. Zelfs nadat de werknemer hier meerdere malen om heeft verzocht, heeft de werkgever dit niet gedaan. Het onbereikbaar zijn van de werknemer ontslaat de werkgever niet van haar verplichting de bedrijfsarts op de hoogte te stellen.

Nu de werkgever de bedrijfsarts niet op de hoogte heeft gesteld, kan niet uitgesloten worden dat de werknemer niet heeft gewerkt omdat hij ziek was/is. De kantonrechter acht het dan ook aannemelijk dat de werknemer vanaf 15 maart 2020 ziek is.

In dat geval heeft de werkgever ten onrechte de loondoorbetaling bij ziekte gestaakt. Het loon moet worden doorbetaald en de arbeidsovereenkomst loopt wat dat betreft nog gewoon door.

Conclusie

Twijfel je als werkgever over de juistheid van een ziekmelding? Oordeel en handel niet zelf! Schakel een bedrijfsarts in, zodat hij een oordeel kan geven over de ziekmelding. Het heft in eigen handen nemen kan jou duur komen te staan!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *