ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende wijze om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij een terecht gegeven ontslag hoeft de opzegtermijn niet in acht te worden genomen en de arbeidsovereenkomst komt met onmiddellijke ingang tot een einde, zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Een werknemer heeft na een terecht ontslag ook geen recht op een WW-uitkering en de werkgever hoeft ook geen transitievergoeding te betalen.

Bij het ontslag op staande voet moet sprake zijn van een dringende reden. Dit zijn gedragingen of eigenschappen van de medewerker die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Hierbij kan men denken aan misleiding, diefstal, belediging of bedreiging. Dit ontslag kan worden vernietigd, maar dan moet men wel snel handelen.

Per 1 juli 2015 zijn ook de regels rondom het ontslag op staande voet gewijzigd. Tot 1 juli 2015 kon een werknemer het ontslag op staande voet vernietigen door enkel een brief of e-mail te sturen aan zijn werkgever. De werknemer had zes maanden de tijd om de vernietiging van het ontslag in te roepen.

 

Strikte termijnen

Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer slechts twee maanden de tijd om in actie te komen en kan het ontslag op staande voet alleen nog vernietigd worden door de rechter. Een brief of e-mail versturen aan zijn werkgever is niet meer voldoende. Binnen twee maanden na het ontslag moet namelijk een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank ter vernietiging van het ontslag op staande voet. Dit mag niet pro forma, maar in het verzoekschrift moet duidelijk onderbouwd worden waarom je van mening bent dat het ontslag op staande voet niet terecht gegeven is. Gebeurt het indienen van het verzoekschrift na de termijn van twee maanden, dan is het niet meer mogelijk om het ontslag op staande voet aan te vechten. Deze termijn is keihard.

Wanneer men na deze gebeurtenis niet meer terug wil naar de werkgever, is het mogelijk om geen vernietiging te verzoeken, maar een vergoeding. Ook dit verzoek moet binnen twee maanden na het ontslag worden ingediend. Let dus met name op de termijnen die met de wijziging van de WWZ aanzienlijk zijn verkort!

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

6 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] staat en in het contract wordt verwezen naar die cao, dan is de proeftijd op jou van toepassing. Ontslag op staande voet is een mogelijkheid die in de wet is geregeld. Indien sprake is van een dringende reden, zoals […]

  2. […] in mijn vorige blog is te lezen, is voor ontslag op staande voet een dringende reden nodig. Indien deze reden aanwezig […]

  3. […] geen dringende reden omvat, waardoor ontslag op staande voet niet mogelijk is (zie mijn vorige blog). Daarnaast is zij van mening dat zij altijd in opdracht van de directeur heeft gehandeld. Op […]

  4. […] kwam ter sprake. Voor meer informatie over het ontslag op staande voet verwijs ik naar mijn vorige blog, waarin het belang van het bestaan van een dringende reden een grote rol […]

  5. […] geen dringende reden omvat, waardoor ontslag op staande voet niet mogelijk is (zie mijn vorige blog over ontslag op staande voet). Daarnaast is zij van mening dat zij altijd in opdracht van de […]

  6. […] in mijn vorige blog is te lezen, is voor ontslag op staande voet een dringende reden nodig. Indien deze reden aanwezig […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *