ontslaggrond

Met de invoering van het nieuwe ontslagstelsel is per 1 juli 2015 het ontslagrecht veranderd. De grootste verandering houdt in dat de ontslaggrond de ontslagroute bepaalt. Voorheen kon de werkgever of werknemer zelf kiezen welke route gevolgd werd, maar dit is sinds de invoering van de WWZ dus gewijzigd.

 

Limitatieve redelijke ontslaggronden

Het nieuwe artikel 7:669 lid 3 BW kent acht, limitatief opgenomen, ontslaggronden:

a. Verval arbeidsplaatsen – bedrijfseconomisch;
b. Langdurig arbeidsongeschikt (>24 maanden);
c. Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen;
d. Disfunctioneren;
e. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
f. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk;
g. Verstoorde arbeidsrelatie;
h. Andere omstandigheden dan A tot en met G, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd.

Voor het eerst heeft de kantonrechter aangenomen dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk is op basis van de h-grond uit artikel 7:669 lid 3 BW.

De h-grond, waarin andere omstandigheden wordt genoemd, wordt namelijk gezien als restcategorie. Deze restcategorie ziet op ontslag wegens ‘andere omstandigheden’ waarvan niet geheel duidelijk was wat hieronder verstaan kan worden. In de uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam werd voor het eerst aangenomen dat onder de h-grond kan worden verstaan dat er ‘verschil van inzicht’ bestaat tussen het bestuur van een stichting en haar directeur.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

5 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] dit artikel worden de hiervoor genoemde redelijke gronden kort […]

  2. […] de arbeidsovereenkomst van de directeur op basis van de restgrond 0ntbonden. Zoals ook in mijn vorige blog te lezen, is deze restgrond een […]

  3. […] kan opzeggen. Deze gronden staan opgesomd in artikel 7:669 lid 3 BW en staan tevens benoemd in een vorig blog. In deze limitatieve opsomming is detentie niet genoemd. Kan dit dan toch een redelijke grond zijn […]

  4. […] de categorie vallen, genoemd in artikel 7:669 lid 3 BW (zie voor de ontslaggronden mijn vorige blog). De rechtbank Overijssel heeft de vraag mogen beantwoorden of het thuis aanhouden van een […]

  5. […] de categorie vallen, genoemd in artikel 7:669 lid 3 BW (zie voor de ontslaggronden mijn vorige blog). De rechtbank Overijssel heeft de vraag mogen beantwoorden of het kweken van hennepplanten in de […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *