Het razend populaire spel dat deze maand intrede heeft gemaakt, is tegenwoordig niet meer weg te denken: Pokemon Go. Het is een spel voor op de smartphone waarbij spelers virtuele Pokemon moeten zoeken, ermee vechten, ze vangen en daarna hen trainen. De virtuele Pokemon kunnen gevonden worden op veel plekken in de echte wereld. Naast het feit dat dit spel een heuse rage is geworden, heeft het al voor vele gevaarlijke situaties gezorgd. Niet alleen zorgt dit spel voor overlast, ook zijn al diverse ongelukken gebeurd.

Vandaag pronkten de koppen in het nieuws over ontslag voor een Pokemon Go-spelende buschauffeur. En dat heeft mij aan het denken gezet. Waar is het ontslag op gebaseerd? En is niet een minder ernstige maatregel te bedenken?

 

Ontslag volgt?

In deze kwestie heeft een buschauffeur tijdens zijn dienst het spel Pokemon Go gespeeld. Dit is door een passagier niet onopgemerkt gebleven en hij heeft de betreffende handelingen gefilmd. De beelden zijn online gezet en zodoende bij zijn werkgever, Ringelberg Tours uit Ridderkerk, terecht gekomen. De werkgever heeft laten weten dat dit niet ongemerkt aan hen voorbij kan gaan. De buschauffeur is volgens de bedrijfsleider al een aantal jaren in dienst. Er zouden niet eerder klachten over de man zijn binnengekomen. Toch volgt ontslag op staande voet voor deze chauffeur.

 

Juridisch kader

Het ontslag op staande voet is een juridische kwestie waarover op mijn blog al diverse artikelen zijn verschenen. Het is een interessante kwestie, omdat hier diverse belangen mee gepaard gaan. Volgens vaste jurisprudentie moet de rechter bij de beoordeling van het ontslag de omstandigheden van het geval in aanmerking nemen. Hij moet hierbij de aard en de ernst van de dringende reden afwegen tegen de door de werknemer aangevoerde persoonlijke omstandigheden. Relevant zijn bijvoorbeeld de aard en de duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, de wijze waarop de werkgever reageerde op eerdere soortgelijke gedragingen. Van belang zijn ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, waaronder de gevolgen van het ontslag. Echter, ook als de gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van de persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de dringende reden tot de conclusie leiden dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

Voor ontslag op staande voet is een dringende reden nodig, zoals omschreven in artikel 7:677 BW. Deze redenen zijn nader uitgewerkt in de opvolgende artikelen. In dit geval kan naar mijn idee als dringende reden voor de werkgever worden aangemerkt, zoals blijkt uit artikel 7:678 lid 2 sub h en sub k:

 

Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:
h. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt
k. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt

 

Veiligheid vs. persoonlijke belangen

Indien de chauffeur het niet eens is met het ontslag op staande voet, kan dit worden voorgelegd aan de kantonrechter. De rechter beoordeelt aan de ene kant de dringende reden en de veiligheid van de passagiers in de bus die op het spel is gezet door de buschauffeur. Buschauffeurs zijn verantwoordelijk voor degenen die vervoerd worden en dienen daarvoor, naar mijn idee, extra zorg te dragen. Aan de andere kant spelen de persoonlijke belangen van de chauffeur mee. Na jarenlange trouwe dienst wordt deze chauffeur op staande voet ontslagen. Er zijn nimmer klachten over hem binnen gekomen. Hoe dient de afweging gemaakt te worden?

Naar mijn idee is het terecht dat de buschauffeur gewezen wordt op zijn handelingen. Een populair spel kan en mag niet de overhand krijgen gedurende de werkzaamheden. Een buschauffeur dient op een verantwoordelijke manier zorg te dragen voor de veiligheid van zijn passagiers. Het spelen van een spel draagt hier absoluut niet aan bij. Aan de andere kant is het ontslag op staande voet wellicht niet proportioneel te noemen. Met andere woorden, is een minder ernstige maatregel niet mogelijk? Een boete en een voorwaardelijk ontslag had naar mijn idee ook de ernst van zijn handelen laten inzien.

Denk dus twee keer na voordat tijdens de overeengekomen werkzaamheden Pokemon Go wordt gespeeld!

 

Wat vind jij? Is het ontslag op staande voet terecht?
Laat je reactie achter of reageer via het contactformulier.