Vanaf 2020 zou het voor werkgevers makkelijker worden om medewerkers te ontslaan, maar niets is minder waar. De eerste uitspraken over de nieuwe ‘cumulatiegrond‘ druppelen langzaam binnen.

Sinds 1 januari 2020 is de WAB in werking getreden. Eén van de nieuwe maatregelen is dat werkgevers verschillende ontslagredenen bij elkaar mogen optellen. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van veelvuldig ziekteverzuim en disfunctioneren, dat voldoende kan zijn voor het ontslaan van een medewerker.

De redelijke gronden, welke waren dat ook al weer?

Op grond van artikel 7:669 BW kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd indien daar een redelijke grond voor is. Vóór de komst van de WAB waren 8 ontslaggronden in de wet opgenomen:

a. Verval arbeidsplaatsen – bedrijfseconomisch;
b. Langdurig arbeidsongeschikt (>24 maanden);
c. Frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen;
d. Disfunctioneren;
e. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
f. Weigeren werk wegens gewetensbezwaar en aanpassing niet mogelijk;
g. Verstoorde arbeidsrelatie;
h. Andere omstandigheden dan A tot en met G, die zodanig zijn dat voortzetting niet kan worden gevergd.

Daar is sinds dit jaar een i-grond bijgekomen:

i. een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met e, g en h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Uitspraken

De verwachting was dat hierdoor een ontslag eerder mogelijk is en dat daardoor het aantal ontslagen zouden toenemen. De cumulatiegrond is bedoeld voor die gevallen waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden, waarbij de werkgever dat niet kan baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond. Echter, de actuele uitspraken van de kantonrechters doen nog niet zo blijken.

Werkgevers voeren tot nu toe primair een aantal afzonderlijke gronden aan die tot ontslag zouden moeten leiden. Indien dit verzoek geen stand gaat houden, beroept een werkgever zich subsidiair op de i-grond.

Rechters gaan voorlopig nog niet mee in het verzoek dat een combinatie van omstandigheden tot ontslag moet leiden. Daarvoor wordt als belangrijkste reden aangevoerd dat de combinatie tezamen ontoereikend is om tot ontslag over te gaan.

Cumulatiegrond nader toelichten

In deze uitspraak had de werkgever het nagelaten deze cumulatiegrond (subsidiair) nader te onderbouwen. De kantonrechter geeft uitdrukkelijk aan dat het niet aan de kantonrechter is om – wanneer de motivering ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd bij de afzonderlijke ontslaggronden, in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond.

Kortom, als werkgever dien je een dergelijk verzoek goed en duidelijk te onderbouwen. Neem voor vragen over dit onderwerp gerust contact op.