slapend dienstverband

Een slapend dienstverband is voor werkgevers een mogelijkheid om onder het betalen van een transitievergoeding uit te komen. In een eerder artikel heb ik deze mogelijkheid kort besproken.

De transitievergoeding wordt betaald bij een dienstverband dat ten minste 24 maanden heeft geduurd. Deze vergoeding dient als compensatie voor het niet voortzetten van het dienstverband, maar is ook ter bevordering van de overgang naar een volgende baan. Indien het dienstverband niet eindigt (en wordt voortgezet zonder dat de werknemer werkzaamheden dient te verrichten: het slapend dienstverband), zal de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd zijn.

 

Langdurig zieke werknemer

Het betalen van een dergelijke transitievergoeding kan voor een werkgever als belastend worden gezien voor een langdurig zieke werknemer. Het is namelijk wettelijk geregeld dat de werkgever de eerste 104 weken (voor het gemak 24 maanden) van ziekte verplicht is om minimaal 70 procent van het loon van die werknemer door te betalen. Daarnaast mag de werkgever de zieke werknemer niet ontslaan.

Na deze periode van 24 maanden mag het dienstverband tussen partijen beëindigd worden. Indien een werkgever ervoor kiest om tot ontslag over te gaan, is deze een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer. Dit dient een volledige transitievergoeding te zijn, zelfs indien de inkomensschade voor een werknemer beperkt is. Het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt vaak als onrechtvaardig ervaren. Onrechtvaardig omdat de werkgever voorafgaand daaraan gedurende 24 maanden het loon tijdens ziekte heeft betaald en kosten heeft gemaakt gericht op de re-integratie van de werknemer in zijn bedrijf of bij een andere werkgever.

Werkgevers hebben daarom naar mogelijkheden gezocht om het dienstverband niet te beëindigen. Het slapend dienstverband is een manier om onder het betalen van de transitievergoeding uit te komen. Uit rechtspraak blijkt dat deze mogelijkheid wordt gehonoreerd. Het wordt namelijk niet gezien als een tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst of als misbruik van bevoegdheid.

 

Compensatie voor werkgevers

Omdat een slapend dienstverband voor de werknemers als vervelend ervaren kan worden, is in het huidige regeerakkoord opgenomen dat hier verandering in gebracht dient te worden. Het wetsvoorstel ‘Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte werknemer’ regelt een compensatie voor werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald bij het ontslaan van een werknemer na twee jaar ziekte.

Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel, kunnen werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een compensatie krijgen. Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme Awf-premie gaat hiervoor omhoog, dus werkgevers betalen indirect mee aan de compensatie.

Deze eventuele compensatie zal ingaan per 1 juli 2019. Tot die tijd is het nog afwachten en blijven de slapende dienstverbanden nog in stand.
Ik houd jullie op de hoogte indien er ontwikkelingen zijn.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact met me op. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *