In sommige gevallen is het voor een werknemer niet meer houdbaar om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Dan kan zelfs de werkgever een billijke vergoeding moeten betalen aan de werknemer. Dit kan gebeuren indien een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden doordat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of heeft nagelaten.

Naast de transitievergoeding, die een werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst vaak verschuldigd is, kan dan de billijke vergoeding om de hoek kijken. Maar in welke situaties handelt een werkgever nou eigenlijk ernstig verwijtbaar?

Handelen of nalaten

Niet alleen het handelen, ook het nalaten van de werkgever kan ernstig verwijtbaar zijn. Voor het toekennen van een billijke vergoeding moet sprake zijn van bijzondere aan de werkgever te wijten omstandigheden.

Denk bij ernstig verwijtbaar handelen bijvoorbeeld aan een onterecht ontslag op staande voet of een opzegging in strijd met een opzegverbod. Bij ernstig verwijtbaar nalaten kan men denken aan het weigeren om loon te betalen of het niet nakomen van zijn re-integratieverplichtingen.

De hoogte van de billijke vergoeding moet in verhouding staan tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en is – uiteraard – afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarnaast heeft deze vergoeding een straffend karakter. Voor meer informatie over de hoogte van deze billijke vergoeding, verwijzen wij je graag naar ons vorige artikel.

Herstel de arbeidsverhouding

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch bepaald dat een werkgever bij een arbeidsconflict eerst moet proberen om de arbeidsverhouding te herstellen. Doet de werkgever dit niet en stuurt zij meteen aan op een einde van de arbeidsovereenkomst, dan handelt de werkgever ernstig verwijtbaar.

In deze uitspraak werd een billijke vergoeding toegekend, omdat de werknemer haar arbeidsovereenkomst is kwijtgeraakt en moest teruggevallen op een uitkering. Omdat de werknemer – reeds 13 jaar bij de zaak – zelf ook een aandeel heeft gehad in het arbeidsconflict dat heeft geleid tot het einde van de arbeidsovereenkomst, werd in dit geval de billijke vergoeding bepaald op € 10.000,-.

Zet jij je vraagtekens bij het handelen of nalaten van jouw werkgever? Ben jij benieuwd of in jouw situatie wellicht aanspraak gemaakt kan worden op een billijke vergoeding en welke omstandigheden meegewogen worden? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.