wet arbeidsmarkt in balans

Ondanks dat de inkt van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ, invoering gefaseerd vanaf 1 januari 2015) net droog is, ligt het volgende wetsvoorstel met betrekking tot het arbeidsrecht al klaar. Met de mogelijke komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zal een groot deel van het arbeidsrecht opnieuw op de schop gaan. De Tweede Kamer heeft vorige maand het wetsvoorstel aangenomen. Het is nu wachten op de Eerste Kamer.

Hieronder wordt kort toegelicht welke wijzigingen wellicht per 1 januari 2020 zullen gaan plaatsvinden:

Proeftijd

Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken. Deze maatregel gaat dus niet door, net zoals het plan om een proeftijd van drie maanden mogelijk te maken voor tijdelijke contracten van langer dan twee jaar.

Voor contracten korter dan zes maanden blijft het niet mogelijk om een proeftijd overeen te komen. Voor contracten langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar blijft de proeftijd één maand.

Cumulatiegrond

De cumulatiegrond bij ontslag zal worden ingevoerd. Nu is het slechts mogelijk om een werknemer met een vast contract te ontslaan indien een ontslaggrond (uit artikel 7:669 lid 3 BW) volledig kan worden vastgesteld.

Door de cumulatiegrond kunnen werkgevers straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt, indien de Eerste Kamer akkoord gaat, wederom gewijzigd. De huidige regeling maakt het mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten in een periode van maximaal twee jaar aan te gaan. Daarna ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Met de wetswijziging wordt de periode van maximaal twee jaar verlengd naar maximaal drie jaar.

De tussenpoos blijft zes maanden, maar kan per cao worden verkort naar drie maanden. Dat kan indien sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (denk hierbij aan seizoenswerk). In dat geval ontstaat al een nieuwe keten van tijdelijke contracten na een tussenliggende periode van drie maanden.

Transitievergoeding

Met de huidige wetgeving heeft een werknemer recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Dit zal gewijzigd worden, zodat de werknemer vanaf dag 1 (dus ook in de proeftijd) recht heeft op een transitievergoeding.

De voorgestelde wijziging houdt in dat de transitievergoeding over de gehele duur van het dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar bedraagt. Daarnaast wordt de hogere opbouw bij dienstverbanden langer dan tien jaar afgeschaft.

Payrolling

De definitie van payrolling zal in het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen. Het verschil tussen payrolling en uitzendkrachten (en de verschillende regimes die op hen van toepassing kunnen zijn) wordt daarmee duidelijker.

Payrollbedrijven kunnen straks het ‘lichtere regime’ niet meer hanteren: geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

Oproepovereenkomsten

Met de wetswijziging wordt voorgesteld dat een werknemer alleen verplicht is te komen werken als een werkgever hem vier dagen van te voren oproept. Als binnen die periode de oproep weer wordt ingetrokken, behoud de werknemer toch recht op loon over de oproep.

WW-premie

Hoewel dit voor werkgevers meer van belang is, wordt de WW-premie voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Indien de Eerste Kamer instemt het het voorstel, zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 in werking treden. Wil je meer informatie over de voorgestelde wijzigingen? Of heb je vragen over een bepaalde specifieke situatie? Neem gerust contact met ons op.

3 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] om medewerkers te ontslaan, maar niets is minder waar. De eerste uitspraken over de nieuwe ‘cumulatiegrond‘ druppelen langzaam binnen. Op dit moment gaan rechters veelal mee met de ontslagen […]

  2. […] Nieuw jaar, nieuwe wetgeving! Met de komst van 2020 is ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Wil je nog gauw de wijzigingen op een rij doornemen? Lees het hier! […]

  3. […] In het contract kan staan hoeveel uren je gemiddeld per week of per periode werkt. Dit kan een vast aantal uren zijn, maar het kan ook een oproepovereenkomst zijn. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat er ten aanzien van de oproepovereenkomst een en ander wijzigen. Weet jij al wat de WAB voor jou gaat betekenen? De wijzigingen die eraan komen vind je hier. […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *