whatsapp-bericht-ontslag

De razend populaire app WhatsApp is tegenwoordig niet meer uit ons leven weg te denken. Deze moderne technologieën hebben niet alleen invloed op ons dagelijks leven, maar ook op de rechtspraak. In mijn vorige blogs werd al duidelijk dat de wettelijk verplichte, schriftelijke aanzegplicht voor de werkgever, ook via WhatsApp mogelijk is. Maar hoe zit het met ontslag op staande voet? Kan een WhatsApp bericht ervoor zorgen dat een werknemer op staande voet ontslagen wordt? Wat is tegenwoordig de status van een Whatsappje?

 

Wettelijk kader

Het arbeidsrechtelijke ontslag is sinds de invoering van de WWZ flink op de schop gegaan. Tegenwoordig is ontslag op staande voet geregeld in de artikelen 7:677 e.v. BW. De werkgever én de werknemer zijn bevoegd om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden en onder mededeling van die reden aan de wederpartij. In de artikelen 7:678 en 7:679 BW worden deze dringende redenen voor de werkgever en de werknemer nader uitgewerkt.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt wegens een terechte en juist medegedeelde dringende reden, dan gelden de opzegverboden (artikel 7:672 BW) niet en kan de werknemer geen aanspraak maken op de transitievergoeding (artikel 7:673 lid 7 onder c BW).
In het geval dat de werkgever de arbeidsovereenkomst op staande voet opzegt zonder geldige dringende reden, dan kan de kantonrechter de opzegging vernietigen of op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toekennen (artikel 7:681 lid 1 onderdeel a BW). De werknemer heeft dan in het geval dat de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft geduurd aanspraak op de transitievergoeding en de werkgever is schadeplichtig wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn.

 

Verschillende rechters, verschillende uitspraken?

De kantonrechter bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft op verzoek van een werknemer een oordeel gegeven over het al dan niet aanwezig zijn van een dringende reden, waardoor het ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven is. In deze kwestie heeft de werknemer vervanging geregeld en heeft dit naar idee van de werkgever niet duidelijk gecommuniceerd. De communicatie tussen werkgever en werknemer verliep via WhatsApp.

Vervolgens heeft de werkgever aangegeven dat de werknemer op staande voet werd ontslagen, vanwege het feit dat door haar handelen een werknemer alleen een dienst heeft moeten draaien. Dit argument is door de werkgever nauwelijks onderbouwd en daarom ook van tafel geveegd.

De kantonrechter oordeelde namelijk dat de werkgever geen dringende reden had om de werknemer te ontslaan, nu vaker diensten alleen worden gedraaid. Uiteindelijk heeft de keuze van de werkgever om diens werknemer op staande voet te ontslaan geleid tot het betalen van een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Het feit dat werknemer deze transitievergoeding toekomt, staat volgens de kantonrechter niet in de weg aan de toekenning van een billijke vergoeding.

 

Ook de kantonrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, benadrukt in eerste instantie dat voor ontslag op staande voet deze dringende reden is vereist. De werkgever heeft in deze zaak de werknemer op staande voet ontslagen vanwege WhatsApp gesprekken waarin zijn direct leidinggevende belachelijk werd gemaakt met foto’s en berichten van grafstenen en lijkwagens.

Nadat de werkgever hier lucht van heeft gekregen, heeft hij de werknemer op staande voet ontslagen wegens het feit dat de verstuurde afbeeldingen dermate kwetsend en ongepast zijn, zodat sprake is van een dringende reden in de zin van artikel 7:678 lid 2 sub e juncto sub k BW (mishandeling, belediging of bedreiging).

Vervolgens heeft de kantonrechter geoordeeld dat het niet onaannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden. De inhoud van de berichten is voor meerdere uitleg vatbaar. De WhatsApp berichten, waarmee de werknemer weliswaar de grens van het betamelijke heeft overschreden door het gebruik van de afbeeldingen, verdienen door de daarbij gevoegde teksten niet de ernstige kwalificatie van een regelrechte bedreiging. Daarbij heeft de werknemer deze berichten niet rechtstreeks naar zijn direct leidinggevende verstuurd.

Kortom, deze berichten worden niet aangemerkt als een dringende reden die het ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen.

 

Eén lijn?

In de rechtspraak zijn, zoals hiervoor omschreven, nog niet veel uitspraken gewezen over ontslag op staande voet in combinatie met het versturen van WhatsApp berichten. Wel is uit deze uitspraken af te leiden dat het voor een werkgever niet eenvoudig te bewijzen is dat een WhatsApp bericht aanleiding kan zijn voor ontslag op staande voet. Een bericht dient rechtstreeks aan de werkgever te zijn gezonden, dan wel goed onderbouwd te worden. Ook blijkt lastig te achterhalen wat de exacte bedoeling is geweest achter het bericht.

Een duidelijke lijn is ook nog niet te vinden in de rechtspraak, net zoals het feit dat er geen exacte vereisten zijn voor het al dan niet aanwezig zijn van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Wellicht dat dit in de toekomst aanleiding geeft voor meer jurisprudentie.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] meer weg te denken. Zowel privé als zakelijk brengt de mobiele telefoon veel teweeg. Zoals in mijn vorige blogs beschreven, is het gebruik van WhatsApp niet gauw een dringende reden voor ontslag op staande […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *