whatsapp groep

Een WhatsApp groep aanmaken is zo gepiept. Tegenwoordig kunnen tal van mensen uitgenodigd worden en deelnemen aan deze groepsgesprekken. Het kán erg handig zijn, maar in sommige gevallen kan het voor de nodige discussie zorgen. Zo ook in de volgende kwestie.

Inhoud arbeidsovereenkomst

Een betreffende werknemer is vanaf 2007 in dienst bij de werkgever: een onderneming die zich toelegt op verkoop van producten en diensten aan land- en tuinbouwbedrijven. Middels een vaststellingsovereenkomst zijn werkgever en werknemer per 1 september 2018 uit elkaar gegaan. In deze vaststellingsovereenkomst – die dient ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst – is opgenomen dat het geheimhoudingsbeding zijn werking behoudt, ook na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Dit beding hield in deze situatie kort gezegd in dat werknemer ten aanzien van de bedrijfsaangelegenheden van werkgever in de ruimste zin des woords geheimhouding dient te betrachten. Mocht de werknemer de geheimhouding schenden, dan kan een boete opgelegd worden van maar liefst € 25.000,-.

Overtreding werknemer?

Een aantal dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst is door de werknemer een WhatsApp groep aangemaakt op de mobiele telefoon die door zijn nieuwe werkgever is verstrekt. De groep bestaat uit – in ieder geval – 135 deelnemers. Deze deelnemers omvatten klanten van zijn oude werkgever, maar ook oud collega’s, nieuwe collega’s en personen uit de privékring van de werknemer, zoals zijn vriendin, zijn schoonmoeder en kennissen.

De oud-werkgever is hier niet van gediend en vindt dat in dit geval sprake is van een schending van de geheimhoudingsplicht. Maar is dat ook zo? Deze vraag bereikt de kantonrechter, omdat de oud-werkgever het hier niet bij laat zitten.

Hoe ver strekt dit geheimhoudingsbeding?

De kantonrechter komt voor een lastige discussie te staan. Valt het enkel aanmaken van een WhatsApp groep ook onder de geheimhouding en daarmee de schending van het beding uit de arbeidsovereenkomst? En zo ja, hoe hoog dient de boete te worden?

De oud-werkgever voert aan dat door het aanmaken van de WhatsApp groep het voor een grote groep personen blijvend zichtbaar is wie de klanten zijn. Hierop geeft de werknemer aan dat de WhatsApp groep per ongeluk is aangemaakt, dat geen informatie via deze groepsapp verstuurd is naar de klanten van zijn oud-werkgever en dat daardoor geen schade is ontstaan.

De kantonrechter maakt korte metten met het verweer van de werknemer. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de werknemer erkent dat hem door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden werkgevers zaak betreffende of daarmee verband houdende. De verplichting tot geheimhouding is dus ruim geformuleerd. Een verzameling van data, in dit geval namen en/of logo’s in combinatie met telefoonnummers van klanten, heeft te gelden als een zodanige ‘bijzonderheid’. Dat de groep per vergissing is aangemaakt is niet relevant bij deze afweging.

Daarnaast is door de oud-werkgever aangetoond dat de WhatsAppgroep voor de uitgenodigde deelnemers zichtbaar blijft, ook al wordt de groep niet actief gebruikt en/of hebben deelnemers de groep inmiddels verlaten of zijn ze uit de groep verwijderd. De verzameling van gegevens blijft dus zichtbaar voor een groep van 135 deelnemers. Voorgaande maakt dat de boete in beginsel is verschuldigd.

Hoogte boete en matiging

De boete wordt vervolgens door de kantonrechter vastgesteld. In de overweging wordt duidelijk dat de boete van € 25.000,- te hoog is. Matiging van de boete zal gaan plaatsvinden.

Van belang om te noemen is dat matiging alleen aan de orde is als sprake is van bijzondere omstandigheden. In dit geval is volgens de kantonrechter sprake van bijzondere omstandigheden.

In de eerste plaats neemt de kantonrechter aan dat de werknemer de verzameling van deelnemers per ongeluk heeft aangemaakt. Daarbij voerde de werknemer aan dat hij bij het aanmaken van die groep ook geen belang had, omdat het vragen opriep bij zijn nieuwe werkgever, waarbij hij juist net was begonnen. Na de ontdekking is de werknemer direct overgegaan tot – voor zover mogelijk – het ongedaan maken van deze groep. Een volgende omstandigheid die meeweegt is dat het onduidelijk is wat de omvang van de schade is voor de oud-werkgever. Niet is dus komen vast te staan dat het bestaan van de WhatsApp groep de oud-werkgever financieel heeft gedupeerd. Tenslotte is mede bepalend dat de werknemer een ex-werknemer is, die een gezin heeft te onderhouden en waarvoor het financieel bezwaarlijk is om een boete van € 25.000,- te betalen. Om deze redenen wordt de boete gematigd tot € 7.000,-.

Conclusie

Het geheimhoudingsbeding strekt in deze situatie erg ver. Het is een ruim geformuleerd beding dat erg strikt getoetst wordt. Enkel het aanmaken van de WhatsApp groep is in deze situatie al voldoende om een boete van € 7.000,- te moeten voldoen.

Wees je daarom bewust van wat in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen! Vraag altijd advies in. Heb jij een vraag over jouw specifieke situatie? Neem gerust contact op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *