zwijgcontracten
  1. De zwijgcontracten in combinatie met de vliegmaatschappij KLM zijn deze week veelal in het nieuws geweest. Deze kwestie betreft met name piloten en cabinepersoneel, die na vele vlieguren te maken kunnen krijgen met een aerotoxisch syndroom. Indien van dit syndroom sprake is, kunnen klachten als hoofdpijn, verlammingsverschijnselen, evenwichtsstoornissen, geheugenproblemen en trillende handen ontstaan.

Doordat piloten en cabinepersoneel aan dit syndroom lijden, is het voor hen niet meer mogelijk om te vliegen. Daarom is ervoor gekozen om het contract met hen te beëindigen. KLM heeft als gevolg hiervan diverse zwijgcontracten gesloten. Hierin wordt geëist dat zij nooit meer praten over het ziek worden van giftige dampen waarmee zij in aanraking zijn gekomen in het vliegtuig.

Zembla is in handen van deze zogenoemde zwijgcontracten en heeft hier een uitzending aan geweid.

 

Kan ik gebonden zijn aan zwijgcontracten?

Het geheimhoudingsbeding wordt overeengekomen tussen werknemer en werkgever, vaak al in de arbeidsovereenkomst. Meestal wordt in dat geval tevens een boete op schending ervan gesteld.

In deze KLM-zwijgcontracten zijn erg strikte regels opgenomen. De ex-werknemers mogen zich niet uitlaten over hun mening en de feiten met betrekking tot de luchtkwaliteit in KLM-vliegtuigen en ook niet over gezondheidsklachten, de arbeidsomstandigheden en het aerotoxisch syndroom. Wordt deze geheimhouding verbroken, dan moet hun ontslagvergoeding van €300.000 aan KLM terugbetaald worden.

KLM stelt zelf dat dit contract is bedoeld om “een voortslepende discussie met een werknemer te sluiten. Het is in veel organisaties gebruikelijk om in een beëindigingsovereenkomst met een werknemer een geheimhoudingsbeding op te nemen.”

Op grond van de wet is het inderdaad niet verboden om gebonden te worden aan geheimhouding. Het is voor veel bedrijven zelfs gebruikelijk om zowel tijdens als na een dienstverband een geheimhouding op te nemen. Dit is met name van belang zodat specifieke bedrijfsprocessen en bedrijfsgeheimen niet op straat komen te liggen. Echter, een dergelijk geheimhoudingsbeding dat KLM heeft opgenomen is erg ongebruikelijk. Naast de geheimhouding voor de werknemers zelf, is in deze contracten ook opgenomen dat de volledige ontslagvergoeding terugbetaald moet worden indien derden zich over deze giftige dampen aan boord van een vliegtuig uitlaten.

 

Houden deze geheimhoudingsbedingen stand?

Zoals hiervoor genoemd geldt in beginsel contractvrijheid: partijen mogen afspreken wat zij willen en met wie zij dat willen. Stel, jij kunt als piloot niet meer je werk uitvoeren. Vervolgens word je ontslagen en teken je een dergelijk zwijgcontract. Houden de bedingen opgenomen in het zwijgcontract juridisch gezien stand?

Recent hebben diverse kantonrechters geoordeeld dat geheimhoudingsbedingen veelal beogen te beschermen tegen het weglekken van bedrijfsinformatie naar derden. Voor zover niet duidelijk kan worden vastgesteld dat bedrijfsinformatie daadwerkelijk naar derden is toegespeeld, kan een beroep op de geheimhouding niet slagen.
In de KLM-situatie wordt niet alleen het doorsluizen van informatie van de werknemer aan derden gestraft met het terugbetalen van een ontslagvergoeding, ook het schenden van de geheimhouding door derden komt de werknemer duur te staan.

Naar mijn idee is deze laatste situatie, het schenden van de geheimhouding door derden, niet aan de betrokken werknemer toe te rekenen. Als werknemer heb je hier namelijk geen invloed op. Of dit daadwerkelijk zal leiden tot het terugbetalen van de ontslagvergoeding is… De tijd zal het leren.

 

Kortom, je kunt gebonden worden aan deze zwijgcontracten. Het is juridisch gezien namelijk niet verboden om dergelijke geheimhoudingen met elkaar overeen te komen. De vraag of deze bedingen ook stand houden, is per situatie weer anders.
Heb je vragen over een geheimhoudingsbeding in jouw contract? Neem gerust contact op!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *