Artikelen door Lindsay Leussink

Telt een betaalde proef-werkdag mee in de keten van arbeidsovereenkomsten?

Werkgevers kunnen het interessant vinden om een potentiële werknemer een middagje mee te laten draaien. Maar is dat juridisch gezien altijd even handig? Een dagje proefdraaien De proef-werkdag wordt in de horeca regelmatig gebruikt. Handig om te bekijken of partijen goed bij elkaar passen. Zo’n dag mag in principe geen volledige werkdag zijn, maar moet […]

Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 is de transitievergoeding ietwat op de schop gegaan. Een werknemer heeft hier kort gezegd recht op, als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van de werkgever. Hiervoor hoef je als werknemer niet eerst twee jaar in dienst te zijn bij deze werkgever, […]

De opzegtermijn bij een nulurencontract

Zowel werkgevers als werknemers kunnen een arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor beide partijen kunnen wel andere regels gelden. Zo kan voor een werkgever een andere (vaak langere) opzegtermijn gelden en heeft een werknemer met een bepaalde tijdscontract wel een zogenoemd ‘tussentijds opzegbeding’ nodig. In dit artikel wordt het opzeggen van een nulurencontract door een werknemer nader belicht. […]

Loondoorbetaling bij ziekte in tijden van Corona

Na de uitbraak van het Coronavirus heeft het RIVM geadviseerd omtrent het Coronavirus. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en blijf thuis bij koorts, ook indien iemand in jouw huishouden koorts heeft. Alles om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Veel werknemers blijven als gevolg hiervan thuis. Zijn werkgevers in dat geval verplicht om het loon […]

Recht op thuiswerken tijdens corona?

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te vertragen, heeft de overheid aan iedereen een oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. Hierbij is van belang dat de werkgever het thuiswerken waar mogelijk moet faciliteren. Aan deze oproep wordt veelvuldig gehoor gegeven. Werknemers werken massaal thuis. Ondanks dat veel werknemers hun werkzaamheden […]

Wat is het verschil tussen concurrentiebeding en relatiebeding?

In arbeidsovereenkomsten kom je ze regelmatig tegen: het concurrentiebeding en het relatiebeding. Hoewel deze bedingen vaak in één adem worden genoemd, bestaan toch verschillen. De bedingen dienen beide een ander doel. Maar wanneer is sprake van een concurrentiebeding? En wanneer is sprake van een relatiebeding? Beide bedingen zullen pas werking hebben op het moment dat […]

Heb jij recht op dezelfde salarisverhoging als die van jouw collega?

Het klinkt logisch: collega’s die in dezelfde functie zitten en gelijke arbeid verrichten moeten recht hebben op dezelfde salarisverhoging. Maar is dat altijd zo? In een recente zaak heeft de rechtbank Limburg hierover uitspraak gedaan. Wijziging arbeidsvoorwaarden Het gaat om de volgende kwestie. Een medewerker is in april 2002 in dienst getreden bij de werkgever […]