Artikelen door Lindsay Leussink

De opzegtermijn bij een nulurencontract

Zowel werkgevers als werknemers kunnen een arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor beide partijen kunnen wel andere regels gelden. Zo kan voor een werkgever een andere (vaak langere) opzegtermijn gelden en heeft een werknemer met een bepaalde tijdscontract wel een zogenoemd ‘tussentijds opzegbeding’ nodig. In dit artikel wordt het opzeggen van een nulurencontract door een werknemer nader belicht. […]

Loondoorbetaling bij ziekte in tijden van Corona

Na de uitbraak van het Coronavirus heeft het RIVM geadviseerd omtrent het Coronavirus. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en blijf thuis bij koorts, ook indien iemand in jouw huishouden koorts heeft. Alles om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Veel werknemers blijven als gevolg hiervan thuis. Zijn werkgevers in dat geval verplicht om het loon […]

Recht op thuiswerken tijdens corona?

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te vertragen, heeft de overheid aan iedereen een oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. Hierbij is van belang dat de werkgever het thuiswerken waar mogelijk moet faciliteren. Aan deze oproep wordt veelvuldig gehoor gegeven. Werknemers werken massaal thuis. Ondanks dat veel werknemers hun werkzaamheden […]

Wat is het verschil tussen concurrentiebeding en relatiebeding?

In arbeidsovereenkomsten kom je ze regelmatig tegen: het concurrentiebeding en het relatiebeding. Hoewel deze bedingen vaak in één adem worden genoemd, bestaan toch verschillen. De bedingen dienen beide een ander doel. Maar wanneer is sprake van een concurrentiebeding? En wanneer is sprake van een relatiebeding? Beide bedingen zullen pas werking hebben op het moment dat […]

Heb jij recht op dezelfde salarisverhoging als die van jouw collega?

Het klinkt logisch: collega’s die in dezelfde functie zitten en gelijke arbeid verrichten moeten recht hebben op dezelfde salarisverhoging. Maar is dat altijd zo? In een recente zaak heeft de rechtbank Limburg hierover uitspraak gedaan. Wijziging arbeidsvoorwaarden Het gaat om de volgende kwestie. Een medewerker is in april 2002 in dienst getreden bij de werkgever […]

Compensatie voor betaalde transitievergoedingen kan worden aangevraagd

Heb jij als werkgever een transitievergoeding betaald aan een medewerker die na 2 jaar ziekte uit dienst is gegaan? Jij kan compensatie krijgen hiervoor. In mijn eerdere artikel schreef ik al dat de Compensatieregeling Transitievergoeding in werking zal treden op 1 april 2020. Inmiddels kunnen de aanvragen hiervoor bij UWV worden ingediend. Welke informatie dien […]

Rechters gaan niet mee in soepelere ontslagrecht

Vanaf 2020 zou het voor werkgevers makkelijker worden om medewerkers te ontslaan, maar niets is minder waar. De eerste uitspraken over de nieuwe ‘cumulatiegrond‘ druppelen langzaam binnen. Sinds 1 januari 2020 is de WAB in werking getreden. Eén van de nieuwe maatregelen is dat werkgevers verschillende ontslagredenen bij elkaar mogen optellen. Denk bijvoorbeeld aan een […]

Billijke vergoeding wegens seksuele intimidatie?

Dat een ziekmelding en de re-integratie van een medewerker door veel werkgevers als lastig kan worden ervaren, blijkt wel weer uit de volgende situatie. Wat speelde er? Een medewerkster die vanaf 2014 in dienst is getreden bij de werkgever heeft zich begin 2016 ziek gemeld. Vanwege een hoge werkdruk was de bedrijfsarts van oordeel dat […]