informatieplicht

Moet de werkgever na ontslag de werknemer weer te werk stellen?

Indien een werkgever niet tevreden is met het functioneren van de werknemer, blijft ontslag een lastig verhaal. De wet bepaalt namelijk dat ontslag mogelijk is indien sprake is van disfunctioneren van de werknemer. Echter, niet alleen het disfunctioneren…
proeftijd

Opzegging dienstverband vóór begin proeftijd

Het is juridisch gezien mogelijk om bij tijdelijke en vaste dienstverbanden een proeftijd aan te gaan. Hiervoor geldt dat deze proeftijd voor beide partijen gelijk is. Echter, indien de tijdelijke arbeidsovereenkomst voor ten hoogste 6 maanden…
toneelacademie

Docent toneelacademie verliest baan na fysiek contact

De rechtbank Limburg heeft uitspraak mogen doen in een wel erg spraakmakende kwestie. Het betreft een werknemer die sinds 1989 voor onbepaalde tijd in dienst is gekomen bij de Toneelacademie, waar hij de functie van senior docent bewegingsleer…
alcohol

Leidt alcoholproblematiek tot ontslag?

Bij de volgende kwestie is de werknemer sinds juli 2001 in dienst bij RSC. Dit bedrijf richt zich op het laden en lossen van treinen. Hier heeft hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van Reserve Medewerker Buitendienst. In…
jubileumfeest

Jubileumfeest met ontslag tot gevolg

Dat een 12,5 jarig jubileumfeest voor de werknemer zó slecht kon aflopen, had niemand van te voren bedacht. In de volgende situatie was een werknemer reeds sinds 2005 in dienst bij Royal FloraHolland (RFH), een bedrijf dat zich bezighoudt met…
billijke vergoeding

Hoogste billijke vergoeding in Nederland toegekend

De rechtbank Noord-Holland heeft (tot nu toe) de hoogste billijke vergoeding toegekend aan een werknemer vanwege een werkgever die een wel heel bijzondere manier had om met hem om te gaan. In mijn vorige artikel over de hoogte van de billijke…
billijke vergoeding

Frauderende werknemer wordt gestraft: schadevergoeding aan werkgever

Het komt niet geregeld voor dat een werkgever aan de rechtbank een verzoek doet om schadevergoeding. Als de werkgever het doet, dan is hier vaak wel aanleiding voor. Zo ook in de volgende kwestie. In deze kwestie gaat het namelijk om een werknemer…
opleidingskosten

De billijke vergoeding: hoe wordt deze bepaald?

De billijke vergoeding is met de komst van de Wet Werk en Zekerheid in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het is een mogelijke vergoeding voor werknemers indien een werkgever 'ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten'. Wanneer is dat…
herstel arbeidsovereenkomst

Herstel van de arbeidsovereenkomst

In het Burgerlijk Wetboek is een bepaling opgenomen waarin - onder bepaalde voorwaarden - het herstel van de arbeidsovereenkomst gevorderd kan worden nadat deze is opgezegd. In artikel 7:682 zijn meerdere mogelijkheden opgenomen wanneer een…