informatieplicht

Informatieplicht van artsen

Het blijft telkens een punt van discussie: de informatieplicht van artsen. Wat behoorden de artsen te vertellen aan patiënten en tot hoever reikt deze plicht? De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft deze maand een uitspraak gedaan over de…
bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval tijdens duikexcursie naar haaien

,
Op Sint Maarten heeft zich een bijzondere situatie voorgedaan, waarbij een bedrijfsongeval reden is geweest voor het opstarten van een gerechtelijke procedure. Werkgever X verzorgt namelijk duikcursussen en duikexcursies en heeft verschillende…
wmo

Ondersteuning thuis via de Wmo 2015

Met het uiteenvallen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet, hebben diverse veranderingen plaatsgevonden. Sinds de…
toestemming

Toestemming ouders nodig voor behandeling minderjarigen

Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband…
letselschade

Letselschade: smartengeld en inkomensschade

Het komt vaak voor: letselschade bij slachtoffers na een avond stappen. Tussen diverse groepen vinden opstootjes plaats en letselschade bij slachtoffers is vaak enorm. Slachtoffers die hierbij ernstig gewond raken en de medische kosten…
geheimhouding

Medische geheimhouding voor advocaten

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt duidelijk dat medische gegevens worden aangemerkt als zogeheten bijzondere persoonsgegevens. En dat organisaties deze gegevens alleen mogen gebruiken als aan bijzondere voorwaarden…

Relatiebeding boven vrije zorgkeuze gesteld?

De Gelderse zorgorganisatie De Karmel stond een aantal weken geleden in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tegenover vier zogenoemde gezinsouders en ouders/vertegenwoordigers van licht verstandelijk gehandicapte cliënten, die na een…

Digitalisering van patiëntendossiers uitbesteden

Bij ziekenhuizen speelt dit sinds de mogelijkheden in de techniek een grote rol; het digitaliseren van patiëntendossiers. Dit is, gezien het aantal patiënten in een ziekenhuis, vaak een behoorlijke klus. Artikel 14 van de Wet bescherming…

Inzage medisch dossier door nabestaanden

Hoe zit het met het medisch dossier van de patiënt? Mag diegene het dossier zelf inzien? En kan een nabestaande het medisch dossier van de patiënt inzien? In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (de artikelen 7:446 - 7:468…