letselschade

Het komt vaak voor: letselschade bij slachtoffers na een avond stappen. Tussen diverse groepen vinden opstootjes plaats en letselschade bij slachtoffers is vaak enorm. Slachtoffers die hierbij ernstig gewond raken en de medische kosten die lopen hoog op.
Wie is hier verantwoordelijk voor? En wie compenseert het verschil in loon indien het slachtoffer niet meer zijn eerdere werkzaamheden kan uitvoeren? Er zijn vele belangrijke componenten waarmee rekening dient te worden gehouden indien sprake is van letselschade.

 

De kwestie

De kwestie die ik met jullie wil bespreken heeft zich een geruime tijd geleden afgespeeld, maar de nasleep is enorm. In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 februari 2011 is A mishandeld. A is daarbij door B geslagen waarna hij op de grond is gevallen en is vervolgens, toen hij op de grond lag, door C meermalen geschopt. A is na de mishandeling met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek na onderzoek sprake te zijn van een hersenschudding, een kneuzing in de onderbuik, een gebroken rechter onderbeen en linkeroogletsel.

B is in oktober 2011 voor het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen veroordeeld tot een werkstraf en het betalen van schadevergoeding van rond de € 6.000,-. Dit bedrag is vervolgens door B voldaan. Tegen dit vonnis is C in hoger beroep gegaan, waarna hij in november 2012 veroordeeld is tot een gevangenisstraf én betaling van een schadevergoeding van rond de € 3.000,-.

 

Functionele Mogelijkhedenlijst en Verdienvermogen

Bij A hebben diverse onderzoeken en operaties plaatsgevonden, die nog tot ongeveer medio 2014 geduurd hebben. Bij deze onderzoeken is vervolgens door de verzekeringsarts een functionele mogelijkhedenlijst (FML) opgesteld. Op deze lijst wordt systematisch aangegeven in hoeverre een werknemer bijvoorbeeld in staat is veelvoorkomende bewegingen op de werkvloer te maken. De resultaten van de FML vormen een indicatie van de belastbaarheid van de werknemer. De belastbaarheid van de werknemer moet afgezet worden tegen de belasting van het werk om te kunnen beoordelen in hoeverre een werknemer geschikt is voor een functie.

Volgens de verzekeringsarts is het verdienvermogen zonder geweldsmisdrijf gesteld op € 35.700,- en met geweldsmisdrijf op € 28.600,-. Beide bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag. Omdat B en C in 2011 en 2012 veroordeeld zijn, vordert A – naast de kosten van extra onderzoeken – deze inkomensschade alsnog van hen. A vordert veroordeling van B en C tot betaling van € 218.425,70.

 

Verweer B en C: causaal verband en eigen schuld?

De rechter dient een oordeel te geven over het al dan niet veroordelen van B en C tot vergoeding van het flinke bedrag van € 218.425,70. In dit vonnis wordt nader ingegaan op de schadeposten die door A worden aangehaald. Het gaat om het vergoeden van onder andere kleding, telefoonkosten, verlies aan arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verlies zelfwerkzaamheid en immateriële schade. B en C hebben verweer gevoerd tegen deze schadeposten, met name tegen de hoogte ervan.

B heeft weersproken dat er causaal verband bestaat tussen zijn optreden en de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd. Dit vanwege het feit dat de schade alleen is veroorzaakt door de schoppen die C aan A heeft uitgedeeld. Ook heeft B zich beroepen op eigen schuld van A. Volgens B is het ontstaan van de vechtpartij mede het gevolg van de bijdrage van A omdat na zijn inmenging en mede door zijn optreden pas een vechtpartij ontstond. Zeker het gedrag van A, die de eerste klap uitdeelde, om zich daarna niet te distantiëren maar achter C aan te gaan, levert eigen schuld op in de zin van artikel 6:102 lid 2 jo 6:101 BW.

Volgens C had A zich niet met het opstootje moeten bemoeien en heeft A door, nadat hij door B was geslagen, achter C aan te gaan en hem uit te dagen tot een vechtpartij, bewust de mogelijkheid geaccepteerd dat hij zelf letsel op zou lopen.

 

Hoe kijkt de rechter naar letselschade?

De rechter geeft nog geen oordeel over deze kwestie betreffende de letselschade, maar heeft het verplaatst naar de rol van woensdag 28 september a.s. Hierbij wordt A in de gelegenheid gesteld om het verlies aan arbeidsvermogen – de grootste kostenpost – nader te onderbouwen. Vervolgens krijgen B en C de gelegenheid om hierop weer te reageren.

Hoe dient de rechter te oordelen? Het berekenen van letselschade hangt af van alle omstandigheden rond het ongeval. De huidige toestand dient vergeleken te worden met de hypothetische situatie dat het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden.
De antwoorden op de volgende vragen kunnen hierbij van groot belang zijn. Is er sprake van eigen schuld aan de zijde van A? Zijn de extra schadeposten veroorzaakt door het handelen van B of C (of beide)? Welke vragen spelen er volgens jou nog meer een rol en hoe dient de rechter te oordelen?

 

Laat jouw oordeel hieronder achter in een reactie of neem contact op via het contactformulier.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *