Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, een uitspraak gedaan over de onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder wat betreft zorginkoop. Opvallend is dat deze uitspraak dateert van 24 december vorig jaar, maar kort geleden pas gepubliceerd is.

 

De kwestie

In deze uitspraak ging het tussen de zorgverzekeraar Achmea en de zorgaanbieder Zuidoost Kliniek, een kleine kliniek die voor 60% van de inkomsten afhankelijk is van de contracten met Achmea. Achmea is een zorgverzekeraar die zorg inkoopt ten behoeve van haar verzekerden door overeenkomsten aan te gaan met zorgaanbieders. Zuidoost Kliniek is zo’n aanbieder, die medisch-specialistische zorg levert bestaande uit diagnostiek, advisering en behandeling op het gebied van de gynaecologie. De aangeboden zorg valt vrijwel geheel binnen het basispakket dat op grond van de Zorgverzekeringswet door zorgverzekeraars dient te worden vergoed.

Partijen waren eind 2015, voorafgaand aan het zorgseizoen, aan het onderhandelen over het zorgaanbod van 2016. Achmea wilde voor het komende jaar geen zorg meer inkopen bij de kliniek, omdat Achmea vond dat het grootste deel van de zorg die de kliniek leverde thuishoort in de eerstelijnszorg (zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing, bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten). Daarnaast konden ze in Amsterdam voldoende adequate gynaecologische zorg inkopen. De kliniek ging hier niet mee akkoord, omdat zij al bijna tien jaar een contract sloot met Achmea over de levering en vergoeding van zorg betreffende het gehele zorgaanbod van Zuidoost Kliniek. De kliniek maakte de stap naar de rechter.

De kliniek vordert enerzijds dat Achmea voor het volledige pakket aan zorg zou contracteren, anderzijds dat Achmea op grond van de gemaakte procedureafspraken moest dooronderhandelen. De fase van het onderhandelen voordat er een contract wordt afgesloten, wordt ook de precontractuele fase genoemd. Een algemeen leerstuk dat veel jurisprudentie heeft opgeleverd. In een aantal gevallen mogen de onderhandelingen namelijk niet zomaar worden stopgezet vanwege de eisen van redelijkheid en billijkheid, het leerstuk van ‘fatsoen’.

 

Oordeel rechter

De kortgedingrechter oordeelde als volgt: een algemeen uitgangspunt bij het sluiten van contracten is dat aan partijen contractsvrijheid toekomt. Ook bij de inkoop van zorg zijn zorgverzekeraars in beginsel vrij om te bepalen met welke zorgaanbieders zij een contract willen sluiten en welke zorg zij willen inkopen en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Deze contractsvrijheid wordt wel begrensd, namelijk door de eisen van redelijkheid en billijkheid. Hetgeen de kliniek primair vorderde, werd afgewezen. Dit omdat partijen niet gedwongen kunnen worden om een contract aan te gaan. Echter, het subsidiair gevorderde werd toegewezen:

 

De voorzieningenrechter gebiedt Zilveren Kruis met Zuidoost Kliniek op objectieve en transparante wijze verder te onderhandelen over een overeenkomst met omzetplafond voor 2016 ten aanzien van het volledige zorgaanbod van Zuidoost Kliniek zoals gecontracteerd in 2015 en hangende deze onderhandelingen de zorg die haar verzekerden bij Zuidoost Kliniek afnemen per zorgprestatie te vergoeden tegen de tarieven zoals die voor 2015 zijn overeengekomen.

 

Een bijzondere uitspraak voor wat betreft deze kliniek. In deze precontractuele fase wordt het afbreken van de onderhandelingen vaak gezien als een .. omdat de wederpartij, indien de onderhandelingen dermate vergevorderd zijn, gerechtvaardigd vertrouwd heeft op een mogelijk contract. De verplichting om door te onderhandelen wordt dan ook vaker uitgesproken door de rechter. Wat bijzonder is aan deze uitspraak is dat de rechter expliciet overweegt dat de Zuidoost Kliniek voor ongeveer 60% afhankelijk is van de contracten met Achmea en dat zij al jarenlang contracten heeft gesloten met de zorgaanbieder. Een bijzondere uitspraak die veel zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan het denken laat zetten.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *