Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) worden gemeenten vaker voor de rechter gesleept. De invoering van de WMO is vrij snel verlopen. In de WMO is vastgelegd op welke hulp ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen aanspraak maken, zodat ze thuis kunnen blijven wonen. Die zorg werd voorheen door de staat betaald krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk.

Gemeenten moeten sinds 1 januari 2015 flink bezuinigen op deze hulp en vergoeden dus minder huishoudelijke zorg. Daarover moeten ze wel overleggen met bewoners, maar dat gebeurt lang niet altijd even goed. Vooral over de vraag hoe ver gemeenten hierin mogen gaan, worden rechtszaken aangespannen.

De WMO geeft de gemeenten veel vrijheid over hoe zij hun zorgplicht invullen. Omdat zij veel moeten bezuinigen, wordt streng gekeken naar wat burgers nog zelf kunnen en waar ze echt ondersteuning van de gemeente nodig hebben.

Gemeenten krijgen sinds 1 januari 2015 een kwart minder budget. Burgers moeten meer zelf doen en meebetalen naar draagkracht. Zo blijft de zorg betaalbaar, is het idee van het kabinet.

 

Conflicten met de gemeente

Een groot aantal conflicten met de gemeenten gaat over het aantal uren voor hulp in de huishouding. Een voorbeeld van een rechtszaak die speelde ging bijvoorbeeld over een bewoner die, voordat ze de stap naar de rechter zette, 1 uur en 45 minuten kreeg toegewezen. Na een conflict wees de rechter haar vier uur toe.

Gemeenten worden ook veel door de rechter op hun vingers getikt omdat ze te weinig onderzoek naar de persoonlijke situatie van iemand doen. De meeste rechtszaken speelden in Amsterdam (191), gevolgd door Utrecht (116), Rotterdam (53) en Waalwijk (34).

Er is helaas nog geen eenduidige regel te vinden in de rechtspraak. De ene keer ‘wint’ de gemeente, de andere keer de patiënt. Hopelijk wordt in 2016 meer duidelijkheid gegeven over de exacte toepassing van de WMO.

 

Voor vragen over dit onderwerp, neem gerust contact op of laat hieronder een reactie achter.