Berichten

transitievergoeding

Geen transitievergoeding na ontslag?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer indien de werknemer 24 maanden of langer in dienst is geweest en wordt ontslagen. Dit lijkt een voordeel van de WWZ,…