Berichten

aanzegplicht

Na mogelijke schending aanzegplicht toch geen vergoeding voor werknemer

Een werkgever dient een maand voor het einde van het tijdelijke contract aan de werknemer te laten weten of dit contract verlengd wordt. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. In een vorig artikel heb ik hier ook aandacht aan besteed. Indien een…
aanzeggen

Aanzeggen ook mogelijk per mail

De aanzegplicht is per 1 januari 2015, sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de wet opgenomen. Deze verplichting houdt kort gezegd in dat de werkgever uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd…

Aanzegplicht vs. ontvangsttheorie

De aanzegplicht Wat houdt de aanzegplicht ook al weer in? De aanzegplicht is ingevoerd op 1 januari 2015, sinds de invoering van de WWZ. Deze verplichting moet ervoor zorgen dat werknemer met een tijdelijk contract op tijd weten waar ze aan…