Berichten

aanzegplicht

Na mogelijke schending aanzegplicht toch geen vergoeding voor werknemer

Een werkgever dient een maand voor het einde van het tijdelijke contract aan de werknemer te laten weten of dit contract verlengd wordt. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. In een vorig artikel heb ik hier ook aandacht aan besteed. Indien een…

Wijzigingen WWZ per 1 januari 2016

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een wet waar ik al een aantal artikelen over geschreven heb. Per 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen in de WWZ in werking getreden om de positie van de flexwerkers te versterken. Deze wijzigingen hebben…