Berichten

aanbieden vaste arbeidsomvang

Aanbod vaste arbeidsomvang is geen nieuwe arbeidsovereenkomst

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de werkgever verplicht om, als sprake is van een oproepovereenkomst, steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, binnen een maand schriftelijk (waaronder ook elektronisch) een…