Berichten

proef werkdag

Telt een betaalde proef-werkdag mee in de keten van arbeidsovereenkomsten?

Werkgevers kunnen het interessant vinden om een potentiële werknemer een middagje mee te laten draaien. Maar is dat juridisch gezien altijd even handig? Een dagje proefdraaien De proef-werkdag wordt in de horeca regelmatig gebruikt.…
mag de werkgever kosten in mindering brengen op transitievergoeding

Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 is de transitievergoeding ietwat op de schop gegaan. Een werknemer heeft hier kort gezegd recht op, als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van de werkgever.…
ontslag op staande voet

Houdt ontslag op staande voet wegens het niet nakomen van re-integratie verplichtingen stand?

Voor een ontslag op staande voet is het van belang dat 1) sprake is van een dringende reden, en 2) dat dit ontslag onverwijld, te weten vrijwel direct, moet worden gegeven. Deze dringende redenen staan opgesomd in de wet, waarbij onderscheid…
aanbieden vaste arbeidsomvang

Aanbod vaste arbeidsomvang is geen nieuwe arbeidsovereenkomst

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is de werkgever verplicht om, als sprake is van een oproepovereenkomst, steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, binnen een maand schriftelijk (waaronder ook elektronisch) een…
opzegtermijn

De opzegtermijn bij een nulurencontract

Zowel werkgevers als werknemers kunnen een arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor beide partijen kunnen wel andere regels gelden. Zo kan voor een werkgever een andere (vaak langere) opzegtermijn gelden en heeft een werknemer met een bepaalde tijdscontract…
loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte in tijden van Corona

Na de uitbraak van het Coronavirus heeft het RIVM geadviseerd omtrent het Coronavirus. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en blijf thuis bij koorts, ook indien iemand in jouw huishouden koorts heeft. Alles om de verspreiding van het Coronavirus…
thuiswerken corona

Recht op thuiswerken tijdens corona?

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te vertragen, heeft de overheid aan iedereen een oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken. Hierbij is van belang dat de werkgever het thuiswerken waar mogelijk moet faciliteren.…
verschil concurrentiebeding en relatiebeding

Wat is het verschil tussen concurrentiebeding en relatiebeding?

In arbeidsovereenkomsten kom je ze regelmatig tegen: het concurrentiebeding en het relatiebeding. Hoewel deze bedingen vaak in één adem worden genoemd, bestaan toch verschillen. De bedingen dienen beide een ander doel. Maar wanneer is sprake…
salarisverhoging

Heb jij recht op dezelfde salarisverhoging als die van jouw collega?

Het klinkt logisch: collega's die in dezelfde functie zitten en gelijke arbeid verrichten moeten recht hebben op dezelfde salarisverhoging. Maar is dat altijd zo? In een recente zaak heeft de rechtbank Limburg hierover uitspraak gedaan.…