Berichten

billijke vergoeding

Billijke vergoeding wegens seksuele intimidatie?

Dat een ziekmelding en de re-integratie van een medewerker door veel werkgevers als lastig kan worden ervaren, blijkt wel weer uit de volgende situatie. Wat speelde er? Een medewerkster die vanaf 2014 in dienst is getreden bij de…
ernstig verwijtbaar

Wanneer handelt de werkgever ernstig verwijtbaar?

In sommige gevallen is het voor een werknemer niet meer houdbaar om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Dan kan zelfs de werkgever een billijke vergoeding moeten betalen aan de werknemer. Dit kan gebeuren indien een arbeidsovereenkomst…
billijke vergoeding

Hoogste billijke vergoeding in Nederland toegekend

De rechtbank Noord-Holland heeft (tot nu toe) de hoogste billijke vergoeding toegekend aan een werknemer vanwege een werkgever die een wel heel bijzondere manier had om met hem om te gaan. In mijn vorige artikel over de hoogte van de billijke…
billijke vergoeding

Frauderende werknemer wordt gestraft: schadevergoeding aan werkgever

Het komt niet geregeld voor dat een werkgever aan de rechtbank een verzoek doet om schadevergoeding. Als de werkgever het doet, dan is hier vaak wel aanleiding voor. Zo ook in de volgende kwestie. In deze kwestie gaat het namelijk om een werknemer…
opleidingskosten

De billijke vergoeding: hoe wordt deze bepaald?

De billijke vergoeding is met de komst van de Wet Werk en Zekerheid in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het is een mogelijke vergoeding voor werknemers indien een werkgever 'ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten'. Wanneer is dat…

Ontslag op staande voet na gebruik testers

De rechtbank Rotterdam heeft zich mogen uitspreken over het gebruik van testers tijdens werk en het daarop volgend ontslag op staande voet. Een werknemer van Kruidvat is namelijk ontslagen nadat zij gebruik heeft gemaakt van een tester van Nivea…
hoge raad

Hoge Raad neemt billijke vergoeding onder de loep

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan omtrent de billijke vergoeding. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de transitievergoeding en de additionele billijke vergoeding in de wet opgenomen. Kort gezegd wordt de…
billijke vergoeding

Billijke vergoeding voor werknemer die om ontbinding verzoekt

Een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan door zowel de werkgever als de werknemer worden ingediend. Artikel 7:671c lid 1 BW noemt voor een dergelijk verzoek van de werknemer het volgende: De kantonrechter kan op verzoek van de…
aanzegplicht

Het toekennen van een billijke vergoeding

Zoals in mijn vorige artikel geschreven, wordt een billijke vergoeding niet vaak toegekend aan een werknemer indien nadat zijn arbeidsovereenkomst geëindigd is. In artikel 7:681 BW is aangegeven dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer…