Berichten

jubileumfeest

Ontslagrecht weer aan vernieuwing toe

Het ontslagrecht is sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid al flink veranderd. Volgens de naam van deze wet zal meer zekerheid geboden worden. Echter, het tegendeel is gebleken. Door de gewijzigde ketenregeling (van 3x3x3 naar 2x3x6,…