Berichten

ontslag op staande voet

Houdt ontslag op staande voet wegens het niet nakomen van re-integratie verplichtingen stand?

Voor een ontslag op staande voet is het van belang dat 1) sprake is van een dringende reden, en 2) dat dit ontslag onverwijld, te weten vrijwel direct, moet worden gegeven. Deze dringende redenen staan opgesomd in de wet, waarbij onderscheid…
opleidingskosten

De billijke vergoeding: hoe wordt deze bepaald?

De billijke vergoeding is met de komst van de Wet Werk en Zekerheid in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het is een mogelijke vergoeding voor werknemers indien een werkgever 'ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten'. Wanneer is dat…
internetten

Internetten onder werktijd; let op de consequenties!

Een verkoopster in een kledingwinkel is na diverse waarschuwingen van haar werkgever toch aan het internetten op haar telefoon. Kan het daaropvolgend ontslag op staande voet in stand blijven? De rechtbank heeft hierover uitspraak gedaan.   De…
aanzegplicht

Het toekennen van een billijke vergoeding

Zoals in mijn vorige artikel geschreven, wordt een billijke vergoeding niet vaak toegekend aan een werknemer indien nadat zijn arbeidsovereenkomst geëindigd is. In artikel 7:681 BW is aangegeven dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer…

Werknemer steelt drank, reden voor ontslag op staande voet?

Zoals in mijn vorige blog is te lezen, is voor ontslag op staande voet een dringende reden nodig. Indien deze reden aanwezig is, heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering en de werkgever hoeft ook geen transitievergoeding te betalen.…