Berichten

verstoorde arbeidsverhouding

De verstoorde arbeidsverhouding

De werkgever kan bij de kantonrechter verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. De wet eist dat de werkgever een redelijke grond voor ontslag heeft. Indien de redelijke grond, genoemd in artikel 7:669 lid 3 BW,…