Berichten

ketenregeling

Ketenregeling

Een aantal wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wijzigingen hebben betrekking op werknemers die een contract hebben voor bepaalde tijd, de flexwerkers. Met name de wettelijke bepalingen…