Berichten

herstel arbeidsovereenkomst

Herstel van de arbeidsovereenkomst

In het Burgerlijk Wetboek is een bepaling opgenomen waarin - onder bepaalde voorwaarden - het herstel van de arbeidsovereenkomst gevorderd kan worden nadat deze is opgezegd. In artikel 7:682 zijn meerdere mogelijkheden opgenomen wanneer een…