Berichten

arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden dwingen werknemer tot ontbinding contract

In de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet, is opgenomen dat de werkgever voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zorgt inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Daartoe voert de werkgever een beleid dat is gericht op…