Berichten

billijke vergoeding

Billijke vergoeding wegens seksuele intimidatie?

Dat een ziekmelding en de re-integratie van een medewerker door veel werkgevers als lastig kan worden ervaren, blijkt wel weer uit de volgende situatie. Wat speelde er? Een medewerkster die vanaf 2014 in dienst is getreden bij de…
hoge raad

Hoge Raad neemt billijke vergoeding onder de loep

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan omtrent de billijke vergoeding. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de transitievergoeding en de additionele billijke vergoeding in de wet opgenomen. Kort gezegd wordt de…