Berichten

ontslag op staande voet

Houdt ontslag op staande voet wegens het niet nakomen van re-integratie verplichtingen stand?

Voor een ontslag op staande voet is het van belang dat 1) sprake is van een dringende reden, en 2) dat dit ontslag onverwijld, te weten vrijwel direct, moet worden gegeven. Deze dringende redenen staan opgesomd in de wet, waarbij onderscheid…
opleidingskosten

De billijke vergoeding: hoe wordt deze bepaald?

De billijke vergoeding is met de komst van de Wet Werk en Zekerheid in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het is een mogelijke vergoeding voor werknemers indien een werkgever 'ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten'. Wanneer is dat…

Ontslag op staande voet na gebruik testers

De rechtbank Rotterdam heeft zich mogen uitspreken over het gebruik van testers tijdens werk en het daarop volgend ontslag op staande voet. Een werknemer van Kruidvat is namelijk ontslagen nadat zij gebruik heeft gemaakt van een tester van Nivea…
internetten

Internetten onder werktijd; let op de consequenties!

Een verkoopster in een kledingwinkel is na diverse waarschuwingen van haar werkgever toch aan het internetten op haar telefoon. Kan het daaropvolgend ontslag op staande voet in stand blijven? De rechtbank heeft hierover uitspraak gedaan.   De…
relatiebeding

Het relatiebeding buiten toepassing laten

Wellicht ben je je niet bedacht op diverse bepalingen die in jouw arbeidsovereenkomst zijn opgenomen en ga je op basis van goed vertrouwen dit contract aan met jouw werkgever. Het concurrentie- en relatiebeding is naar mijn idee een van de meest…
gefixeerde schadevergoeding

Eenvoudig gefixeerde schadevergoeding voor werkgever

Met de mogelijkheid van ontslag op staande voet kan abrupt een einde worden gebracht aan de arbeidsovereenkomst. Zowel een werkgever als een werknemer kunnen dit middel inzetten, mits daar goede redenen voor zijn. In de artikelen 7:678 en 7:679…
aanzegplicht

Het toekennen van een billijke vergoeding

Zoals in mijn vorige artikel geschreven, wordt een billijke vergoeding niet vaak toegekend aan een werknemer indien nadat zijn arbeidsovereenkomst geëindigd is. In artikel 7:681 BW is aangegeven dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer…

Werknemer steelt drank, reden voor ontslag op staande voet?

Zoals in mijn vorige blog is te lezen, is voor ontslag op staande voet een dringende reden nodig. Indien deze reden aanwezig is, heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering en de werkgever hoeft ook geen transitievergoeding te betalen.…
ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meest ingrijpende wijze om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij een terecht gegeven ontslag hoeft de opzegtermijn niet in acht te worden genomen en de arbeidsovereenkomst komt met onmiddellijke ingang tot…