Berichten

cumulatiegrond

Rechters gaan niet mee in soepelere ontslagrecht

Vanaf 2020 zou het voor werkgevers makkelijker worden om medewerkers te ontslaan, maar niets is minder waar. De eerste uitspraken over de nieuwe 'cumulatiegrond' druppelen langzaam binnen. Sinds 1 januari 2020 is de WAB in werking getreden.…

Ontslag op staande voet na gebruik testers

De rechtbank Rotterdam heeft zich mogen uitspreken over het gebruik van testers tijdens werk en het daarop volgend ontslag op staande voet. Een werknemer van Kruidvat is namelijk ontslagen nadat zij gebruik heeft gemaakt van een tester van Nivea…
jubileumfeest

Ontslagrecht weer aan vernieuwing toe

Het ontslagrecht is sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid al flink veranderd. Volgens de naam van deze wet zal meer zekerheid geboden worden. Echter, het tegendeel is gebleken. Door de gewijzigde ketenregeling (van 3x3x3 naar 2x3x6,…
vast contract

Het nul-urencontract nader belicht

In de arbeidsovereenkomst kan een aantal bijzondere bepalingen of bedingen worden opgenomen. In voorgaande artikelen heb ik veelal gesproken over het relatiebeding en het concurrentiebeding. Naast deze bedingen is het gebruikelijk om de duur…