Berichten

gefixeerde schadevergoeding

Eenvoudig gefixeerde schadevergoeding voor werkgever

Met de mogelijkheid van ontslag op staande voet kan abrupt een einde worden gebracht aan de arbeidsovereenkomst. Zowel een werkgever als een werknemer kunnen dit middel inzetten, mits daar goede redenen voor zijn. In de artikelen 7:678 en 7:679…
contractuele ontslagvergoeding

Naast contractuele ontslagvergoeding ook billijke vergoeding na ontslag

Zoals uit een aantal vorige artikelen blijkt, heeft de invoering van de WWZ gezorgd voor vele veranderingen op het gebied van het ontslagrecht en de ontslagvergoeding. De wijze waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen is aangepast. Vanaf…